Helse Bergen inviterer til markedsdialog

lørdag 15. mai 2021

Fra 10:00 til 16:00

Scandic Flesland Airport
Lønningsveien 9
5258 Blomsterdalen

Helse Bergen inviterer til dialog med interessenter i markedet som ønsker å delta i en innovasjonsprosess knyttet til identifikasjon av medisinsk kirurgisk gjenbruksutstyr. Målet er å skaffe sykehusene kunnskap om hvor utstyret befinner seg, hvor det har vært og hvor det skal.

Helse Bergen har fått innovasjonsmidler for å utvikle løsning som kan vise hvor kirurgisk gjenbruksutstyr er, hvor det har vært og hvor det skal. Målsetningen med denne markedsdialogen er å få avklart om poteniselle leverandører har forstått vårt behov, og klarer å se mulighetsrommet for løsninger. Vår målgruppe er potensielle leverandører av innovative løsninger som kan bidra til å løse utfordringen med å skaffe sykehuset kunnskap om hvor kirurgiske enkelt instrumenter befinner seg. Ønsker dere velkommen til en innholdsrik dag.

Her finner du invitasjon til markedsdialog med agenda og påmeldingsinfo.

Her kan du lese mer om prosjektet:

Innovasjonspartnerskap om sterilforsyning på Haukeland