Offentlige anskaffelser som motor for grønn maritim eksport

Det offentlige skal kjøpe for 83 milliarder fra maritim industri de neste årene – dette gir muligheter for norsk næringsliv!

Tidspunkt

Fredag 7. juni 2024 kl. 09:00 - 10:30

Sted

Digitalt (lenke til webinar sendes ut til påmeldte deltagere)

Om arrangementet

Det offentlige skal kjøpe for 83 milliarder fra maritim industri de neste årene – dette gir muligheter for norsk næringsliv! Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) har fått i oppdrag fra regjeringen å bruke innovative anskaffelser og leverandørutvikling som en motor for grønn maritim eksport. Det offentlige er et viktig marked for bedriftene, og kan bidra til å skape et stort hjemmemarked hvor bedriftene kan utvikle og teste løsningene sine. Slik blir leverandørene posisjonert til å vinne internasjonale kontrakter. Du kan lese mer om LUPs arbeid for grønnere maritim eksport her. 

Bli med på dette arrangementet hvor du får høre om kommende anskaffelser, investeringer og diskusjon om hvordan vi kan skape gode hjemmemarkeder for bedriftene! Arrangementet er i regi av Leverandørutviklingsprogrammet (LUP), Norsk Industri og NHO Sjøfart.

Agenda (oppdateres fortløpende):

 • Velkommen
  • Statssekretær for fiskeri- og havministeren Even Tronstad Sagebakken (Ap)
 • Anskaffelser og investeringer for 83 milliarder – hvem skal kjøpe hva og når?
  • Dedinu ved Torun Degnes
  • Arctic Pioneers ved Anita Skog
 • Det offentlige som skal anskaffe nye og bedre løsninger
  • Trøndelag fylkeskommune ved Ragnhild Harsvik Ødegaard
  • Statens vegvesen ved Siri Rennestraum Raknes
 • Leverandørene som utvikler nye og bedre løsninger
  • Norled ved Lars Jacob Engelsen og Frode Sund i NHO Sjøfart
 • Gode hjelpere og tilbud for bedriftene og offentlige innkjøpere
  • Innovasjon Norge ved Hans Inge Bollingmo
  • Grønt skipsfartsprogram ved Hans Kristian Haram
  • Direktoratet for økonomistyring (DFØ) ved Odd Olaf Schei
Meld deg på