Dialog nr.2 – Forutsigbart Fremkommelige Fjelloverganger

Statens vegvesen inviterte til første dialog med markedet 13. september 2022, hvor dialogen i hovedsak dreide seg om eksisterende løsninger som er mulig å instrumentere fjellovergangene med i dag. Resultatet av den dialogen er at Statens Vegvesen nå forbereder konkrete anskaffelser av tilgjengelige løsninger. Nå inviteres det til dialog nummer 2 for ytterligere å utfordre markedet på tvers av ulike teknologier/fagområder til å utvikle nye, bedre løsninger for å svare opp behovet for forutsigbare og fremkommelige fjelloverganger enda bedre i tråd med Statens vegvesen sine ambisjoner. Den 4. mai har vi fokus på dialog mellom leverandører, Statens vegvesen og brukere av veinettet. Formålet med dialogen er: at leverandørene skal få en god forståelse for utfordringer og smertepunkt som driftsentreprenører og byggeledere erfarer, og at man på dialogkonferansen, på tvers av leverandører, i felleskap kan diskutere utfordringsbildet og mulige løsninger i forhold til 3 områder: bruk av vegvesenets eksisterende appløsninger, instrumentering av fjellovergangene og ITS-løsninger.

Tidspunkt

Torsdag 4. mai 2023 kl. 10:00 - 16:00

Sted

Radisson Blu Oslo Airport, Gardermoen

Om arrangementet

På kort sikt

Tiltak Statens vegvesen ønsker å gå til anskaffelse av på kort sikt, tidsperspektiv 2022/2023:

  • En løsning for værprediksjon som kan støtte både trafikanter, men også driftsentreprenører.
  • System for hendelsesdeteksjon ved forskjellige smertepunkter.
  • Instrumentering/utplassering av sensorikk for mer datainnsamling i sanntid (vær, føre- og trafikkforhold).

De har ambisjon om å utlyse konkurranser for disse tre fokusområdene i løpet av vinteren 2022/23.

Til informasjon har de parallelt påbegynt arbeidet med en rammeavtale for innkjøp av fullgrafiske variable skilt (noen ganger omtalt som friteksttavler).

I et litt lengre tidsperspektiv

Tiltak Statens vegvesen ønsker å realisere i et litt lengre tidsperspektiv, tidsperspektiv 2024–2026, vil være utgangspunktet for dialog nr.2. Den 4. mai har vi fokus på dialog mellom leverandører, Statens vegvesen og brukere av veinettet. Formålet med dialogen er: at leverandørene skal få en god forståelse for utfordringer og smertepunkt som driftsentreprenører og byggeledere erfarer, og at man på dialogkonferansen, på tvers av leverandører, i felleskap kan diskutere utfordringsbildet og mulige løsninger i forhold til 3 områder: bruk av vegvesenets eksisterende appløsninger, instrumentering av fjellovergangene og ITS-løsninger.

FOR MER INFORMASJON – se Statens Vegvesen sin prosjektside og på LUPs prosjektblogg

Meld deg på