Frokostwebinar: finn løsninger for vann

Et stadig villere og våtere klima fører med seg store utfordringer knyttet til flom og overvann. Hva gjør de fremoverlente kommunene for å være føre var? Hør om prosjektene og løsningene som skal ruste oss for fremtiden.

Tidspunkt

Torsdag 30. mars 2023 kl. 09:00 - 10:00

Sted

Digitalt

Om arrangementet

Se opptak fra webinaret.

Flere norske kommuner opplever flom hvert år. Noen av disse fører med seg ødeleggelser på bygninger og infrastruktur til flere titalls millioner kroner. Og med klimaendringene må vi forvente både hyppigere oversvømmelser og flommer. Hør om en ny løsning for flomvarsling utviklet av Skred AS som gjør det mulig å få lokale, detaljerte flomvarsler flere dager i forveien.

I byer og tettsteder er overvann et økende problem, og for Bærum kommune har det rent over så mange ganger at de måtte endre sin tilnærming til overvannshåndtering. I stedet for tradisjonelle overvannsløsninger som forflytter problemet, har de nå fått en løsning som gjør det enklere å planlegge og gjennomføre overvannstiltak på en tverrfaglig måte.

En ubemannet rengjøringsrobot har rullet rundt og vasket drikkevannstunnelene i Bergen frie for slam. Prosjektet har vært vellykket, men nå endrer W. Giertsen kursen for å treffe bedre på behovet til norske kommuner. Hvorfor?
I dette frokostwebinaret får du høre om tre nye løsninger for drikkevann, overvann og flom. Leverandørene forteller om hva de har utviklet, og oppdragsgiver deler erfaringer fra prosjektet. Sammen diskuterer vi hvordan disse løsningene kan gjøre oss bedre rustet for fremtidens vann-utfordringer.

Møt disse foredragsholderne:

  • Ingebjørg Harto, leder i LUP
  • Kjetil Lund, direktør i NVE
  • Øystein Eriksen Søreide, adm. dir. i Abelia
  • W. Giertsen v/ adm. dir. Frank Mohn
  • Bærum kommune v/ avdelingsleder vann og avløp Hans Holtbakk Thoresen
  • EnviDan v/ fagleder overvann Torbjørn Friborg
  • Skred AS v/ sivilingeniør Petter Reinemo
  • Nord-Gudbrandsdal v/ naturforvalter Tor Taraldsrud og brannsjef Åge Tøndevoldshagen TBA
Meld deg på