«Slipp» av kunnskapsgrunnlag med anbefalinger etter gjennomført markedsdialog

13 kommuner i Østlandsområdet har siden mai 2022 jobbet sammen, med bistand fra Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) og Norsk Vann, for å definere sine felles, fremtidige behov og finne felles løsninger for fremtidig slam-behandling.
I en dialog med markedet våren 2023 presenterte de sine behov og fikk kunnskap fra leverandørene og innspill til mulige løsninger som kunne svare opp kommunens behov best mulig.
Basert på tilbakemeldingene fra markedet er det utarbeidet et kunnskapsgrunnlag med anbefalinger for hvordan håndtere slammet i de 13 kommunene.
Dette kunnskapsgrunnlaget og anbefalingene som gis, tror vi kan ha nytte for også andre kommuner med likelydende behov.
Vi inviterer derfor til en orientering om prosessen, kunnskapsgrunnlaget og anbefalingene.

Tidspunkt

Tirsdag 12. desember 2023 kl. 10:00 - 15:00

Sted

Næringslivets Hus, Majorstua, Oslo