Smartere bruk av anskaffelser

Er du som leder opptatt av å få mer ut av innkjøpsbudsjetter og lurer på hvordan din virksomhet får tak i de beste løsninger for de utfordringer dere står overfor?
Bli kjent med hvordan innovative anskaffelser kan være med på å løse nettopp dette og hvordan du som leder kan benytte innovative anskaffelser i ditt arbeid.

Tidspunkt

Tirsdag 19. oktober 2021 kl. 08:30 - 10:00

Sted

Digital (lenke sendes ut før arrangementet)

Om arrangementet

Formål:

Synliggjøre hvordan bruk av innovative anskaffelser kan bidra til å
• Få mer ut av innkjøpsbudsjetter
• Få kunnskap om, og tilgang til, de beste løsninger for deres behov

Innhold

Gjennom interaktiv deltagelse vil du få en innføring i:

  • Innovative anskaffelser – mer enn regelverk og prosedyrer
  • Hvordan operasjonalisere strategi for innovative anskaffelser
  • Hvordan øke innsikt og tenke nytt når gårdagens løsninger ikke er tilstrekkelige
  • Hvordan anskaffelser gir merverdi for virksomhet og samfunn
  • Hvordan sikre maksimal effekt av din ressursbruk på anskaffelser
  • Eksempler til inspirasjon 
Meld deg på