Digitale verktøy for innovative anskaffelser

SMED er et FORKOMMUNE-prosjekt finansiert av Forskningsrådet, og skal gjennomføres av Trondheim kommune, Værnesregionen/Stjørdal kommune og Trøndelag fylkeskommune, med den hensikt å utforske og utvikle digitale løsninger som støtter innovasjonsprosessene i innovative anskaffelser. Nå inviteres leverandører inn i prosjektet som har løsninger som kan videreutvikles (el. utvikles nytt).

Tidspunkt

Torsdag 31. oktober 2019 kl. 10:00 - 14:00

Sted

SINTEF Digital, S.P Andersens veg 3, Trondheim

Om arrangementet

Mulige løsningstilbydere inviteres til dialogkonferanse med workshop. Se Doffin-utlysing her.

Hovedutfordringer er at innovative prosesser per i dag er ressurskrevende, krever ofte fysisk oppmøte på dialog- og samskapingsaktiviteter, foregår for mye isolert i enkeltvirksomheter, eller at det er utfordrende å være sammen om felles-prosesser på oppdragsgiversiden, og mangler digital verktøystøtte.

I dag brukes digitale verktøy som Slack, Google drive/docs/sheets etc. og Skype for å understøtte digitalt samarbeid. Vi ønsker å få innblikk i hva markedet har av andre løsninger som kan støtte innovasjonsprosesser og innovative anskaffelser. Dagens tilbydere av KGV-verktøy er aktuelle inn, samt andre tilbydere og fagmiljø som har løsninger (eller kan utvikle nye) som støtter innovasjonsprosesser med mange aktører og komplekse problemstillinger.

SMED prosjektet søker ta fram digitale metoder som gjør at flere innovative anskaffelser blir gjennomført (med mer effektivitet og bredere involvering) og med høyere innovasjonsgrad. Les mer om SMED prosjektet her.

Mål med prosjektet: Prosjektet søker å eksperimentere med digital teknologi som kan styrke innovasjonsprosessen i innovative anskaffelser. Les mer om prosjektet, hva vi søker og program for dialogkonferansen i Dialognotat SMED.

Ønsker du å delta på dialogkonferansen kan du melde deg på her.

Spørsmål kan rettes til Marius Mikalsen, seniorforsker i Sintef Digital, marius.mikalsen@sintef.no