Grønt byggskifte

søndag 28. mars 2021

Fra 09:00 til 16:00

Thon hotel Gardermoen

Hit inviteres ordførere og rådmenn fra 80 østlandskommuner, sammen med byggfaglige medarbeidere og de som er tett på bygganskaffelsene. Konferansen setter søkelyset på hvilket strategisk virkemiddel klimabevisste anskaffelser kan ha på fotavtrykket til et bygg, lokal næringsutvikling og innovasjon.

Mer informasjon om selve konferansen og påmelding finner du her.

På konferansen får du kunnskap og verktøy om:

  • Strategiske mål for bærekraft, innovasjon og næringsutvikling
  • Politisk forankring av bærekraftige mål og løsninger
  • Hva som er bærekraftige bygg – muligheter og begrensninger
  • Hvordan utnytte muligheten som ligger i bærekraftige plan- og byggeprosesser
  • Hvordan sikre bærekraftige innkjøp gjennom innovative offentlige anskaffelser
  • Hvordan bidra til innovasjon og næringsutvikling – blant annet gjennom deltagelse i et eget nettverk

Konferansen gir politikere, kommuner- og fylkesadministrasjonen samt næringslivet kunnskap om strategiske og operative verktøy tilknyttet innovative offentlige anskaffelser innenfor byggsektoren.