Innkjøpsledernettverket

torsdag 28. oktober 2021

Fra 10:00 til 12:00

Teams

Organisering av kategoristyring og kontraktsoppfølging - hva skal til for effektiv gevinstrealisering i din virksomhet og hvordan skal du bruke din posisjon som leder? Refleksjon over egen lederrolle.

Webinaret er et tilbud fra DFØ

Målgruppe

Møtet er tilpasset deg som er leder for anskaffelser i din virksomhet, eller som jobber med lederstøtte på anskaffelsesområdet.

Mål for arrangementet

Utveksle erfaringer om innkjøpsledelse.

Program

 • Velkommen
 • Hvordan begynte Posten med kategoristyring, og hva gjør leder for å få med medarbeiderne til å ta nye oppgaver? 
  Litt om innkjøpsrollen fra å gå fra behov og forretning til strategisk rolle. Og om hvordan skape involvering og eierskap i prosessen. Innleder er innkjøpsdirektør Petter Andresen i Posten.
 • Hvordan ble kontraktsoppfølging satt på dagsorden i Nordre Follo kommune?
  Om hva som er viktig å vektlegge dersom virksomheten skal lykkes med å gjennomføre kontraktsoppfølging, og innspill til suksesskriterier for andre innkjøpsledere. Innleder er innkjøpsrådgiver Beate Haugsjordet i Nordre Follo kommune.
 • Gjør rett tiltak og bruk tid på de riktige kontraktene.
  Analyser de enkelte kontraktene for å kunne benytte ressursene dine best mulig. Differensier kontraktsporteføljen og markedsdialogen, og lag rutiner i samarbeid med fagmiljøet. Innleder er seniorrådgiver Jostein Engen ved Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.
 • Hva er forventingen til dere som innkjøpsledere i dag? Utfordringer og muligheter? Hva bør vi løfte opp i innkjøpsledernettverket fremover?Diskusjon i egne teams-gruppemøter. Se egen innkalling.

Kontakt

Kontaktperson: Mona Stormo Andersen Telefon: 94 87 39 60

Påmelding