Innkjøpsledernettverket

Organisering av kategoristyring og kontraktsoppfølging - hva skal til for effektiv gevinstrealisering i din virksomhet og hvordan skal du bruke din posisjon som leder? Refleksjon over egen lederrolle.

Tidspunkt

Onsdag 28. oktober 2020 kl. 10:00 - 12:00

Sted

Teams

Om arrangementet

Webinaret er et tilbud fra DFØ

Målgruppe

Møtet er tilpasset deg som er leder for anskaffelser i din virksomhet, eller som jobber med lederstøtte på anskaffelsesområdet.

Mål for arrangementet

Utveksle erfaringer om innkjøpsledelse.

Program

 • Velkommen
 • Hvordan begynte Posten med kategoristyring, og hva gjør leder for å få med medarbeiderne til å ta nye oppgaver? 
  Litt om innkjøpsrollen fra å gå fra behov og forretning til strategisk rolle. Og om hvordan skape involvering og eierskap i prosessen. Innleder er innkjøpsdirektør Petter Andresen i Posten.
 • Hvordan ble kontraktsoppfølging satt på dagsorden i Nordre Follo kommune?
  Om hva som er viktig å vektlegge dersom virksomheten skal lykkes med å gjennomføre kontraktsoppfølging, og innspill til suksesskriterier for andre innkjøpsledere. Innleder er innkjøpsrådgiver Beate Haugsjordet i Nordre Follo kommune.
 • Gjør rett tiltak og bruk tid på de riktige kontraktene.
  Analyser de enkelte kontraktene for å kunne benytte ressursene dine best mulig. Differensier kontraktsporteføljen og markedsdialogen, og lag rutiner i samarbeid med fagmiljøet. Innleder er seniorrådgiver Jostein Engen ved Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.
 • Hva er forventingen til dere som innkjøpsledere i dag? Utfordringer og muligheter? Hva bør vi løfte opp i innkjøpsledernettverket fremover?Diskusjon i egne teams-gruppemøter. Se egen innkalling.

Kontakt

Kontaktperson: Mona Stormo Andersen Telefon: 94 87 39 60

Påmelding

Meld deg på