Samling 2 – Bedre bestillerkompetanse av digitale løsninger

Dette er samling 2 av totalt 3 som har til hensikt å øke bestillerkompetansen av digitale løsninger hos deltakende kommuner i Møre og Romsdal. Samlinga vil fokusere på hvordan vi kan bli bedre til å utforske behov, både hos ansatte i egen kommune og hos brukerne/innbyggerne. God behovsforståelse er grunnlaget for tjenesteutvikling, og som bør være et resultat av innføring av nye digitale verktøy og løsninger. Vi ser også på hvordan ansatte som gjennomfører prosjektene kan mobilisere egen ledelse for involvering i organisasjonsutviklingen.

Tidspunkt

Fra tirsdag 22. januar 2019 kl. 10:00
Til onsdag 23. januar 2019 kl. 15:30

Sted

Scandic hotell Alexandra Molde, Storgata 1-7, Molde

Om arrangementet

Hver kommune, kommunesamarbeid eller enheter i kommunene, jobber med konkrete prosjekter / anskaffelser / digitaliserings-case. I samlinga tar vi en gjennomgang av disse og hører status, hva har skjedd siden siste samling i november, hvordan bruker vi vår nye kunnskap, og hvilke ev utfordringer har vi nå?

Hvert case har mulighet til å få veiledning mellom hver samling av de fag-ressurser som benyttes i kunnskapsforløpet.

Program samling 2 22.-23. januar Molde Bestillerkompetanse digitale løsninger

Her kan du lese mer om kunnskapsforløpet.

Har du spørsmål? Ta kontakt med prosjektleder Hilde Sætertrø, tlf 41 68 67 88 / e-post hilde.satertro@nho.no