Team innovative anskaffelser – erfaringsnettverk

Er det noe kraft i innovasjonsvennlige anskaffelser? Dette er spørsmålet vi stiller oss i denne utgaven av erfaringsnettverket for innovative anskaffelser. Målgruppen er innkjøpere og prosjektledere/fagledere i offentlige virksomheter. Det blir innlegg fra Oslo Economics, DFØ og en presentasjon av "Finn løsninger" som er ny tjeneste fra LUP for å finne og gjenta gjennomførte innovative anskaffelser. Få med deg denne muligheten til et fornyet blikk på innovasjonsrommet innenfor denne lav-terskel fremgangsmåten for innovative anskaffelser.

Tidspunkt

Torsdag 3. november 2022 kl. 12:00 - 14:00

Sted

Nettmøte på Teams

Om arrangementet

En hel verden skriker etter radikalt nye og bærekraftige løsninger. LUP bistår nå flere «kjøp av innovasjonsprosesser/PCP osv.» enn «kjøp av innovasjoner/PPI». I Team IOA denne gangen løfter vi frem metodikken for å utforske innovasjonskraften for denne lav-terskel varianten av innovative anskaffelser.

DFØ har lagt ut oppdatert veiledning for konkurranse med forhandling som er den mest aktuelle prosedyren for innovasjonsvennlige anskaffelser/kjøp av innovasjon (PPI). I den prosedyren er det både rom for noe utvikling/tilpasning til offentlige behov og muligheter for å betale leverandørene for denne utviklingen. Magne Hareide fra DFØ forklarer oss hvordan i sitt innlegg.

Vi har også bedt Svend Boye i Oslo Economics om å finne frem og analysere tall som kan kaste noe mer lys over innovasjonseffekten av henholdsvis «kjøp av innovasjonsprosesser/PCP osv.» og «kjøp av innovasjoner/PPI». Hva gir mest innovasjon i form av tjenestekvalitet? Hva gir best økonomisk effekt? Hva med samfunnsøkonomiske effekter?

Klikk her for følge nettmøtet! (NB! Påmelding er ikke nødvendig)

NB! last ned presentasjonene ved å klippe på de understrekede innleggene under

Agenda
12.00 Er det noe kraft i innovasjonsvennlige anskaffelser
Harald Aas, LUP

12.15 Meldinger fra virkemiddelapparatet

Innovasjon Norge, Forskningsrådet,
DFØ, KS og NHO

12.30 Kjøp av innovative løsninger – Team innovative anskaffelser LUP 3.november

Oppdatert veiledning på innovasjonsvennlige anskaffelser (PPI)
Magne Hareide, DFØ

13.00 Pause


13.10 Hva slags typer anskaffelser gir best effekt i hvilke tilfeller

Svend Boye, Oslo Economics

13.30 Nyhet! “Finn løsning” – kjøp av
innovasjoner som allerede er utviklet (PPI)
Ida Skaaret Laustsen, LUP

13.55 Avslutning, Harald Aas, LUP

14.00 Slutt

Vel møtt!

Last ned programmet her

Se sendingen her