Dialogkonferanse: Ingen utenfor – inkludering av ungdom i aktivitet, utdanning og arbeid

Ungt utenforskap er en samfunnsutfordring i Asker. Det er om lag 1000 unge under 25 år i kommunen som ikke er i arbeid, aktivitet eller utdanning. Mange av disse har langvarig fravær fra skolen og løs tilknytning til fellesskapet med jevnaldrende. Asker kommune ønsker å teste ut nye metoder for å utvikle tilbud til en gruppe unge som det offentlige ikke lykkes med å nå og bistå i tilstrekkelig grad innenfor dagens system.

Tidspunkt

Onsdag 23. august 2023 kl. 09:00 - 12:30

Sted

Lensmannslia 4, 1386 Asker

Om arrangementet

Effektkontrakt er en avtale mellom en sosial investor, en leverandør og Asker kommune som baserer seg på et offentlig-privat samarbeid med fordeling av ansvar og risiko. Målet er at flere unge gjennomfører videregående opplæring, og deltar i arbeidsliv og/eller samfunnsliv.

Målet med dialogkonferansen er å komme i kontakt med aktører med interesse for arbeidet mot ungt utenforskap, slik at vi kan gjennomføre en best mulig prosess frem mot en avtale om effektkontrakt. Eksempler på aktører er de som kan levere en tjeneste eller har gode ideer om tiltak som kan bidra til inkludering av ungdom, samt mulige sosiale investorer. Fagpersoner fra kommunen og fylkeskommunen som jobber mot ungdom i eksisterende tjenestetilbud er også velkommen.

Foreløpig agenda

  • Introduksjon og bakgrunn, hvorfor er vi opptatt av ungt utenforskap?
  • Kort om hva en effektkontrakt er, hva en innovativ anskaffelse er og hvorfor dette gjennomføres som en konkurranse
  • Workshop; hvordan kan vi lykkes? Hvilke problemstillinger ser vi? Hvilke forventninger kan vi ha til hverandre? Hva skal til for å oppnå ønsket effekt?

Det blir enkel servering.

Påmelding

For mer informasjon og påmelding se kommunens nettside

Påmelding innen 17. august 2023.

Mer informasjon følger etter påmeldingsfristen.

Utlysning i doffin