Grønn maritim eksport

LUP har fått i oppdrag fra regjeringen å bidra til grønn maritim eksport gjennom innovative anskaffelser og leverandørutvikling. Pengene tildeles i 2023, og tilskuddet øremerkes maritime prosjekter under Leverandørutviklingsprogrammet (LUP).

Det offentlige er en stor og viktig innkjøper som handler for 740 milliarder kroner årlig. Når det offentlige bruker innkjøpsmakten sin til å etterspørre nye og bedre løsninger står norske leverandører klare for å levere. Det offentlige er et viktig marked for bedriftene, og kan bidra til å skape et stort hjemmemarked for bedriftene hvor de kan utvikle og teste løsningene. Slik blir leverandørene posisjonert til å vinne internasjonale kontrakter. Les mer om prosjektet på regjeringens side her.

Hva gjør LUP?

  • Mobiliserer offentlige innkjøpere som skal anskaffe løsninger fra maritim sektor slik at disse kartlegger behov, går i dialog med markedet og bruker innovative anskaffelser til å kjøpe nye og bedre løsninger
  • Kartlegger kommende offentlige anskaffelser og markedsmuligheter for maritim sektor
  • Analyse for utslippsfrie tilbringerreiser i samarbeid med Kystverket. I denne kommende anskaffelsen er det potensiale for utslippskutt og store markedsmuligheter for norske bedrifter.
  • Kommunikasjonsaktiviteter for å nå ut til både etablerte bedrifter og nye bedrifter
  • Erfaringsdeling mellom offentlige oppdragsgivere i samarbeid med Statens vegvesen

Rapporter og kartlegging

Finn løsninger utviklet gjennom innovative anskaffelser

LUP jobber for å spre og skalere løsninger fra innovative anskaffelser. Her finner du løsninger med skaleringspotensiale fra maritim næring. Noen løsninger er under utvikling, noen er piloter, mens andre har vært på markedet en stund. Her vil det komme flere maritime løsninger fortløpende etter hvert som sakene ferdigstilles.

Finn innovative anskaffelser

LUP har bistått i 275 innovative anskaffelser. Her vil det fylles på med innovative anskaffelser som er igangssatt innenfor maritim sektor. Man kan lese om erfaringer fra anskaffelsesprosessene, og finne dokumenter som behovskartlegging, markedsdialog, konkurransegrunnlag med mer.