Kontakt oss

Leverandørutviklingsprogrammet hjelper statlige virksomheter, kommuner og kommunale selskaper som vil bruke innovative offentlige anskaffelser for å skape innovasjon, og er et supplement til DFØ og det øvrige offentlige virkemiddelapparatet.

Post NHO Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Besøk Middelthuns gate 27 Majorstuen

Last ned bilde

Last ned vår logo

Last ned bilde

Per Harbø
Programleder
959 43 322

Last ned bilde

Harald Aas
Innovasjonspådriver stat
920 81 670

Last ned bilde

Ida Laustsen
Innovasjonspådriver
90045216

Last ned bilde

Gørill Horrigmoe
Innovasjonspådriver Oslo, Akershus, Østfold
906 72 754

Last ned bilde

Riche Vestby
Innovasjonspådriver helse
991 69 952

Last ned bilde

Cecilie Møller Endresen
Innovasjonspådriver BTV-regionen
997 02 688

Last ned bilde

Hilde Sætertrø
Innovasjonspådriver Midt-Norge
416 86 788

Last ned bilde

Kjersti Granaasen
Innovasjonspådriver Innlandet
48052856

Last ned bilde

Elisabeth Smith
Innovasjonspådriver
97747082

Last ned bilde

Lena Faljord
Senior programrådgiver/ Administrasjon
975 10 072

Last ned bilde

Stig Bang-Andersen
Innovasjonspådriver Sør- og Vestlandet
+47 450 00 910

Last ned bilde

Anita Skog
Innovasjonspådriver Nord-Norge
+ 47 91661376