Kontakt oss

Leverandørutviklingsprogrammet hjelper statlige virksomheter, kommuner og kommunale selskaper som vil bruke innovative offentlige anskaffelser for å skape innovasjon, og er et supplement til DFØ og det øvrige offentlige virkemiddelapparatet.

Post NHO Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Besøk Middelthuns gate 27 Majorstuen

Ingebjørg Harto

Ingebjørg Harto

Daglig leder

924 47 160
Harald Aas

Harald Aas

Innovasjonspådriver stat

920 81 670
Ida Laustsen

Ida Laustsen

Innovasjonspådriver skalering

900 45 216
Gørill Horrigmoe

Gørill Horrigmoe

Innovasjonspådriver Oslo

906 72 754
Riche Vestby

Riche Vestby

Innovasjonspådriver helse

991 69 952
Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver Infrastruktur

997 02 688
Kjersti Granaasen

Kjersti Granaasen

Innovasjonspådriver Østlandet

480 52 856
Elisabeth Smith

Elisabeth Smith

Innovasjonspådriver

977 47 082
Lena Faljord

Lena Faljord

Seniorrådgiver/Administrasjonsansvarlig

975 10 072
Stig Bang-Andersen

Stig Bang-Andersen

Innovasjonspådriver Sør- og Vestlandet

450 00 910
Bjørnar Grønhaug

Bjørnar Grønhaug

Kommunikasjonsansvarlig

452 18 715
Iris Straume

Iris Straume

Skribent

452 57 239
Hanne Solgård-Øverlier

Hanne Solgård-Øverlier

Innovasjonspådriver

402 03 939