Dialogkonferanse om Nytt fylkeshus i Skien

Med dialogkonferansen ønskes det å informere markedet om utredningen som fellesnemnda har bestilt, samt å gi de aktører som har løsninger, en mulighet til å presentere disse for arbeidsgruppen.
Det er ønskelig med en bred involvering av offentlig- og privat næringsliv innledningsvis for å få innspill til mulige synergier som et fylkeshus kan gi for regionen.

Tidspunkt

Torsdag 28. mars 2019 kl. 10:00 - 12:00

Sted

Skagerak Arena

Om arrangementet

Se vedlagt invitasjon til dialogkonferanse og mandat for utredning av det nye fylkeshuset:

Invitasjon til dialogkonferanse

Mandat for utredning av fylkeshus i Skien