Erfaringsnettverk for innovative anskaffelser – Team IOA

Team innovative anskaffelser er et åpent erfaringsnettverk for prosjektledere, innkjøpere og innkjøpsledere i offentlige virksomheter. Programmet er denne gangen bygget opp rundt innovative anskaffelser i byggenæringen, men vi har også programposter som alle som jobber med innovative anskaffelser vil ha nytte av.

Tidspunkt

Torsdag 23. juni 2022 kl. 13:00 - 15:30

Sted

Digitalt arrangement, Teams

Om arrangementet

Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) skal snakke om dialogen med leverandørene av digital byggesaksbehandling, rådgivende ingeniørers forening (RIF) skal fortelle hvordan de understøtter innovasjon i sin rådgivning i byggeprosjekter, og vi skal få høre hvordan ordningen til Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) og Design og arkitektur Norge (DogA) Stimulab er brukt av Bærum kommune for kartlegge og beskrive brukermedvirkning og samhandling i byggeprosjekter.

Agenda

13.00 Velkommen og siste nytt, Harald Aas, LUP

13.15  Meldinger fra våre eiere Innovasjon Norge, Forskningsrådet, DFØ, KS og NHO

13.30 Faginnlegg: Hvordan rådgivende ingeniørers forening understøtter innovasjon i vår rådgivning på bygg og anlegg, Tania Leporowski, RIF/Multiconsult

14.00 Ny effektanalyse: Elektronisk medisineringsstøtte, Riche Vestby, LUP

14.10 Pause

14.20 Dypdykk effektanalyse: Digital byggesaksbehandling, Olaug Hana Nesheim, fagdirektør Direktoratet for byggkvalitet
(Merk: første lenken er til rapporten og andre lenken over er til Olaug sin presentasjon)

14.40 Hva er Stimulab-ordningen, og hva fant de ut i Bærum kommune eiendom? Sigrid Grønland Hoel , Digdir og Julie Landmark, Bærum kommune

15.20 Avslutning, Harald Aas, LUP

Se invitasjonen (PDF)

Ingen påmelding nødvendig – du følger arrangementet på denne Teamslenken