Fylkesmøte – Vi samler alle landets fylker for felles løft i strategisk bruk av innovative anskaffelser

Fylkeskommunene gjøre mange og store anskaffelser, spesielt innen samferdsel, bygg og digitale løsninger. I tillegg har de en regional utviklerrolle som skal bidra til næringsutvikling, grønn omstilling og mer FoU-aktivitet. Innovative anskaffelser vil være et viktig verktøy for nye og "gamle" fylkeskommuner i årene fremover, både for egen tjenesteutvikling, men også for å styrke samfunnsutviklerrollen. Dette setter vi fokus på i fylkesmøtet vi ønsker velkommen til - både fylkeskommuner som har vært, og er, mangeårige partnere i Leverandørutviklingsprogrammet, og fylkeskommuner som ikke har vært partnere.

Tidspunkt

Torsdag 24. oktober 2019 kl. 09:30 - 15:00

Sted

Park Inn Gardermoen, Henrik Ibsens Veg, 2060 Gardermoen

Om arrangementet

Vi ønsker flere ansatte fra hver fylkeskommune velkommen, dette er aktuelt for mange; ledere (fylkespolitikere, rådmenn, fylkesdirektører), og fagfolk innen bygg, samferdsel, IKT, utdanning, klima/miljø, næring og utviklingsarbeid, anskaffelser.

For at alle skal få mest mulig effekt av innovative anskaffelser, er det en fordel om alle landets fylker har kompetanse på å bruke innovative anskaffelser. Jo flere som kan stå samlet om behov og ønsker om nye løsninger, og som løftes ut i markedet for å stimulere til utvikling hos leverandørene, jo raskere skapes innovasjoner. Vi håper fylker som ikke har vært så tett på Leverandørutviklingsprogrammets nettverk og «kompetanse-pool» kommer for å lære av mer erfarne fylkeskommuner som langt på vei er i ferd med å internalisere innovative anskaffelser.

Potensialet for bruk av innovative anskaffelser for å skape enda mer innovasjon, på områder som sårt trenger det, og for målrettet bruk til regional og nasjonal næringsutvikling, er ennå stort og u-utnyttet. Sammen kan fylkeskommunene løfte seg og strekke seg lenger.

Vi ønsker at hver fylkeskommune som deltar forteller om hvilke muligheter de ser for mer bruk av innovative anskaffelser og hvordan de tenker å gjøre det. Vi lager diskusjonsgrupper hvor viktige faktorer belyses for å lykkes med innovative anskaffelser.

Vi håper programmet for øvrig skal gi oss en spennende dag – og vi ønsker velkommen til «gamle kjente» og til nye som vi ser fram til å bli bedre kjent med.

Arrangementet er forbeholdt ansatte i fylkeskommunene, og møtelokalet har begrensninger i antall deltakere. Ved behov forbeholder vi oss retten til å redusere antall deltakere fra hvert fylke for å gi plass til flest mulig.

Påmelding her