Dialogkonferanse – Sellikdalen renseanlegg

Kongsberg kommune har mål om et innovativt renseanlegg som tilfredsstiller økende rensekrav, og som lett skal kunne tilpasses evt. ytterligere, nye krav og en framtidig økning i organisk belastning. I tillegg skal renseanlegget være kostnads- og driftseffektivt.
Nå inviterer de til dialog med markedet om hvilke teknologier og løsninger som er tilgjengelige (eller som må utvikles) for å imøtekomme behovene på best mulig måte.

Tidspunkt

Torsdag 19. mai 2022 kl. 09:30 - 12:30

Sted

Kongsberg (sted kommer). Det vil også være mulig å delta via Teams.

Om arrangementet

Her finner dere invitasjonen til dialogkonferansen:

Invitasjon til Dialogkonferanse _19_05_2022

For mer informasjon og vedlegg som det er henvist til i invitasjonen; se på veiledende kunngjøring på DOFFIN (ID 2022-365209)

For påmelding og spørsmål til konferansen kontaktes:
eirik.brunvoll@kongsberg.kommune.no  – tlf. 48 27 01 33

Frist for påmelding er 12.05.22