Webinar – Innovative anskaffelser på vestlandet

Fra ide til handling - Lynkurs i innovative anskaffelser. En praktisk digital workshop for bedrifter og offentlige innkjøpere på vestlandet med fokus på helse.

Tidspunkt

Torsdag 5. november 2020 kl. 09:00 - 11:30

Sted

Webinar - Zoom

Om arrangementet

KS, Norwegian Smart Care Cluster og Næringsforeningen i Stavangerregionen samarbeider med Nasjonalt program for leverandørutvikling om lynkurset i innovative anskaffelser.

Program 5. november 2020:

09:00-09:10 Velkommen – om anskaffelser som drivkraft for regionens utvikling v/ Helene Arholm, Regiondirektør for KS Vest-Norge.

09:10-09:20 Innovative anskaffelser – når behov møter løsning kan spennende ting skje v/ Stig Bang-Andersen, Nasjonalt program for leverandørutvikling

09:20-09:30 Kort om Norwegian Smart Care Cluster v/ Arild Kristensen, NSCC

09:30-09:50 Erfaring fra en innovativ anskaffelse i praksis – v/ Viviann Torvund Danielsen, Helse Bergen – Haukeland Universitetssjukehus


09:50-10:00 Pause / påfyll av kaffekoppen


10:00-11:00 Parallellsesjon med startprogram innovative anskaffelser
Les mer her: http://innovativeanskaffelser.no/

 • Startprogram for offentlig ansatte
  • Anskaffelser og innovasjon som strategiske verktøy 
  • Legg til rette for innovative anskaffelser – tips for virksomhetsledere
  • Behovskartlegging, brukerinvolvering og dialogen med markedet
  • Fra detaljerte kravspesifikasjoner til behovsbeskrivelser
  • Gjennomføring i praksis
 • Startprogram for leverandører
  • Hvordan selge til offentlige virksomheter
  • Hvordan delta i en innovativ anskaffelse
  • Hva kan vi dele i en innovativ anskaffelsesprosess
  • Hvordan gå sammen i konsortier/grupper
  • Hvordan kommer SMB og gründere på «radaren» til off. innkjøpere

11:00-11:20 Dialog mellom leverandører og offentlige på tvers.
Break-out-sessions hvor oppgaver løses/diskuteres

11:20-11:30 Avslutning og oppsummering

 

Webinaret er gratis blir avholdt i Zoom og krever påmelding via denne siden.
(Det vil bli sendt ut praktisk informasjon med påmeldingslenke til webinaret på e-post dagen før arrangementet.)

For spørsmål, kontakt Stig Bang-Andersen
Seniorrådgiver og koordinator for Ressursteam Vest-Norge
Nasjonalt program for leverandørutvikling
+47 45000910 / sba@nho.no

Meld deg på