Dialogkonferanse om samarbeidsformer og klimaløsninger i bygg- og anleggsprosjekt.

Samarbeidsformer og klimaløsninger. Dialogkonferanse mellom distrikts- kommuner, som byggherrer, og leverandører fra bygg- og anleggsbransjen.

Tidspunkt

Fredag 27. august 2021 kl. 09:00 - 11:00

Sted

Digitalt dialogmøte. Lenke sendes i forkant til påmeldte.

Om arrangementet

Sammen med EBA Innlandet inviterer Leverandørutviklingsprogrammet til digital dialogkonferanse om byggeprosjekter i små og mellomstore kommuner. Distrikts kommuner i Innlandet har fokus.

Påmelding via linken HER.

Konferansen er:

FOR DEG SOM ER PRIVAT LEVERANDØR ELLER OFFENTLIG BYGGHERRE

Er interessert i /eller rapporterer på:

  • Bærekraft gjennom klimafokus i byggeprosjekt
  • Gode samarbeidsformer mellom byggherre og leverandører som gir merverdi for samfunns- og næringsutvikling

Er interessert i å bli kjent med:

  • Kommende byggeprosjekt hos kommuner i Innlandet

PROGRAM

Del 1. Hvordan kan bransjen og kommunene hjelpe hverandre til å få større klimafokus i kontrakter og byggeprosjekter?

En samtale mellom bedrifter og byggherre om klimatiltak som virker inn i prosjektene? Hva kan etterspørres hvor, – og hvordan?

Del 2. Valg av entreprisemodell

I innlegg fra entreprenører og en byggherre får du tips og ideer på hva som kan fungere best mulig i den ulike prosjekt, og hvorfor.

Del 3. Presentasjon fra kommuner på prosjekter som planlegges fremover

Under denne bolken vil flere kommuner presentere prosjekter de er i gang med å planlegge. Mulig kan det gi ideer for andre kommuner og mulig man også kan planlegge på tvers av kommunegrenser?

Nærmere informasjon kommer på denne siden gjennom sommeren.

Velkommen!

For spørsmål: Kjersti Granaasen, LUP eller Rangdi Wetterhus Krogstad, EBA