Anskaffelser

Med mer enn 200 gjennomførte og pågående innovative anskaffelser har programmet vist hvordan innovative offentlige anskaffelser skaper innovasjon.
Velg sektor
  Velg prosedyre
   Pågående

   Tørket blodplasma

   Sektor: AnnetHelsetjenester
   Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
   Involverte aktører: Haukeland universitetssykehus HF
   Pågående

   CRANE

   Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerKommunale tjenesterVelferdsteknologi
   Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
   Involverte aktører: Kristiansand kommune Arendal kommune Regional koordineringsgruppe e-helse Agder (RKG e-helse)
   Pågående

   Innovasjonspartnerskap Smart Data

   Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemerKommunale tjenester
   Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
   Involverte aktører: Hamar Kommune Hias IKS
   Pågående

   FangstID

   Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
   Involverte aktører: Fiskeridirektoratet
   Pågående

   Smart tilgang på bysykler

   Sektor: Fylkeskommunale tjenesterTransport
   Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
   Involverte aktører: Kolumbus
   Pågående

   Markedssystem for klimaklok ressursforvaltning av overskuddsmasse

   Sektor: Klima og miljøteknologi
   Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
   Involverte aktører: Bærum kommune
   Pågående

   Digital samhandlingsplattform for kommunale tjenester

   Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemer
   Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
   Involverte aktører: Lørenskog kommune
   Pågående

   Ny ungdomsskole i Frakkagjerd

   Sektor: Bygg og anleggKommunale tjenester
   Prosedyre:Plan- og designkonkurranse
   Involverte aktører: Tysvær kommune
   Pågående

   Digitale verktøy for trygg og sikker behandling av lyd og video inkl opptak som inneholder fortrolige data

   Involverte aktører: NTNU
   Pågående

   Mål og aktiviteter der pasienten er (MAP)

   Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterVelferdsteknologi
   Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
   Involverte aktører: Sunnaas Sykehus HF Nesodden kommune Sykehusinnkjøp HF Sykehuspartner HF
   Pågående

   System for beregning av klimagassutslipp i modellbaserte prosjekter

   Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
   Involverte aktører: Statens vegvesen
   Pågående

   Forvaltning og vedlikeholdsstyring av vei

   Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
   Involverte aktører: Statens vegvesen
   Pågående

   Innovasjonsarena Drift og vedlikehold av vei (DOV)

   Sektor: Bygg og anleggTransport
   Involverte aktører: Vestfold og Telemark fylkeskommune Statens vegvesen Nye Veier AS Rogaland fylkeskommune Viken fylkeskommune Innlandet fylkeskommune Møre og Romsdal fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Nordland fylkeskommune Troms og Finnmark fylkeskommune
   Pågående

   Effektiv deteksjon og varsling av snøskred over veg

   Sektor: Digitalisering av tjenesterKlima og miljøteknologi
   Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
   Involverte aktører: Troms og Finnmark fylkeskommune
   Pågående

   Nye samarbeidsformer rundt boligsosiale utfordringer

   Sektor: Bygg og anlegg
   Involverte aktører: Lørenskog kommune
   Pågående

   Felles kommunal journal (FKJ)

   Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerVelferdsteknologi
   Involverte aktører: KS
   Pågående

   På vei til jobb – avklaring unge

   Sektor: AnnetDigitalisering av tjenester
   Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
   Involverte aktører: Nav
   Gjennomført

   FoU: Hva er digital kompetanse?

   Sektor: Digitalisering av tjenesterKommunale tjenester
   Prosedyre:Anbudskonkurranse
   Involverte aktører: KS
   Pågående

   Smarte avfallsbeholdere i skjærgården

   Sektor: Kommunale tjenesterVann, avløp og infrastruktur
   Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
   Involverte aktører: Kristiansand kommune
   Pågående

   Overvåkning av kritisk infrastruktur

   Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemerVann, avløp og infrastruktur
   Prosedyre:Anskaffelser under 1,3 mill. kroner
   Involverte aktører: Kristiansand kommune
   Pågående

   Renseanlegg

   Sektor: Bygg og anleggVann, avløp og infrastruktur
   Prosedyre:Tilbudskonkurranse
   Involverte aktører: Forsvarsbygg
   Gjennomført

   FoU-prosjektet 2040 begynner nå – Kunsten å unngå kommunal kollaps

   Sektor: Kommunale tjenester
   Prosedyre:Anbudskonkurranse
   Involverte aktører: KS
   Pågående

   Drift av fylkesveier i Rogaland

   Sektor: Fylkeskommunale tjenesterVann, avløp og infrastruktur
   Prosedyre:Anbudskonkurranse
   Involverte aktører: Rogaland fylkeskommune
   Pågående

   Automatisk arkivering av epost

   Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
   Involverte aktører: Arkivverket
   Pågående

   Finn frem på Sunnaas sykehus

   Sektor: Digitalisering av tjenester
   Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
   Involverte aktører: Sunnaas Sykehus HF
   Pågående

   Sikker prøvetaking og analyse i hjemmet utført av pasient

   Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerIKT utstyr
   Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
   Involverte aktører: Sykehuset Østfold HF Sykehusinnkjøp HF
   Pågående

   NAV Human

   Sektor: AnnetDigitalisering av tjenester
   Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
   Involverte aktører: NAV Vestland
   Pågående

   Rekrutteringsløsning for brukertester

   Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemerVelferdsteknologi
   Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
   Involverte aktører: Nav
   Pågående

   Innovasjonspartnerskap: Staut- kjøretøysperre til å stole på

   Sektor: Bygg og anleggVann, avløp og infrastruktur
   Involverte aktører: Statsbygg
   Pågående

   Innovation partnership: Support tool for the Norwegian Pilot Service

   Sektor: IKT software og systemerIKT utstyrTransport
   Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
   Involverte aktører: The Norwegian Coastal Administration
   Pågående

   Innovasjonspartnerskap: Smarte vegger

   Sektor: Bygg og anlegg
   Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
   Involverte aktører: Statsbygg
   Pågående

   Digital innbyggerdialog – webløsning

   Sektor: Digitalisering av tjenesterKommunale tjenester
   Involverte aktører: Skien kommune
   Pågående

   Innovasjonsarena Drift og vedlikehold av vei (DOV)

   Sektor: TransportVann, avløp og infrastruktur
   Involverte aktører: Vestfold og Telemark fylkeskommune
   Gjennomført

   Desentralisert produksjon av tørket blodplasma

   Sektor: Helsetjenester
   Involverte aktører: Haukeland universitetssykehus HF
   Gjennomført

   Dagsturhytter i Rogaland

   Sektor: Bygg og anleggFylkeskommunale tjenesterKommunale tjenester
   Prosedyre:Tilbudskonkurranse
   Involverte aktører: Rogaland fylkeskommune
   Pågående

   Evaluering av tiltaksutvikling i «Sammen Mot» – forebygging av vold og overgrep i et folkehelseperspektiv

   Involverte aktører: Vestfold og Telemark fylkeskommune
   Gjennomført

   Bilflåte som del av mobilitetstilbud

   Sektor: Fylkeskommunale tjenesterTransport
   Prosedyre:Anbudskonkurranse
   Involverte aktører: Kolumbus
   Pågående

   Sikkerhetsovervåkning og løsninger

   Sektor: IKT software og systemer
   Prosedyre:Konkurransepreget dialog
   Involverte aktører: Nav
   Pågående

   Fleksible og mobile bygg

   Sektor: Bygg og anlegg
   Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
   Involverte aktører: Forsvarsbygg
   Gjennomført

   Rammeavtale Facility Services

   Sektor: Renhold
   Prosedyre:Anbudskonkurranse
   Involverte aktører: Skatteetaten
   Pågående

   Hjerneslag – ny løsning for kontinuitet i rehabiliteringsprosessen

   Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerIKT utstyrKommunale tjenesterVelferdsteknologi
   Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
   Involverte aktører: Sunnaas Sykehus HF Indre Østfold kommune Sykehusinnkjøp HF
   Pågående

   Kontrolltårn for planlegging og gjennomføring av operasjoner

   Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerIKT utstyr
   Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
   Involverte aktører: Oslo Universitetssykehus HF Sykehusinnkjøp HF
   Pågående

   SMELT

   Sektor: Klima og miljøteknologiKommunale tjenester
   Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
   Involverte aktører: Trondheim kommune Oslo kommune Trøndelag fylkeskommune
   Pågående

   RENVANN Gravefri fornyelse av drikkevannsledninger som reduserer lekkasjer

   Vann, avløp og infrastruktur
   Involverte aktører: Trondheim kommune
   Pågående

   Sømløse velferdsteknologitjenester

   Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerIKT utstyrKommunale tjenesterVelferdsteknologi
   Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
   Involverte aktører: Kristiansand kommune Regional koordineringsgruppe e-helse Agder (RKG e-helse) Sørlandet sykehus HF
   Gjennomført

   Digital tjeneste for sikring, bevaring og formidling av dokumentasjon og kildesamlinger

   Prosedyre:Anbudskonkurranse
   Involverte aktører: NTNU
   Pågående

   Nye bruløsninger

   Sektor: TransportVann, avløp og infrastruktur
   Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
   Involverte aktører: Møre og Romsdal fylkeskommune
   Gjennomført

   Ny konsesjonsavtale utslippsfri turistferge Geiranger – Hellesylt

   Prosedyre:Anbudskonkurranse
   Involverte aktører: Møre og Romsdal fylkeskommune
   Pågående

   Fast Track for sirkulærøkonomi

   Sektor: AnnetKlima og miljøteknologi
   Involverte aktører: Øyer kommune Statsbygg Trøndelag fylkeskommune Bærum kommune Statens vegvesen
   Pågående

   Sirkulære løsninger for håndtering av brukt kunstgress

   Sektor: Bygg og anleggFylkeskommunale tjenesterKlima og miljøteknologiKommunale tjenesterTransport
   Prosedyre:Plan- og designkonkurranse
   Involverte aktører: Trøndelag fylkeskommune
   Pågående

   Støtteverktøy for Lostjenesten

   Sektor: Digitalisering av tjenesterTransport
   Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
   Involverte aktører: Kystverket
   Pågående

   Sirkulær emballasje for byggeplass

   Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
   Prosedyre:Plan- og designkonkurranse
   Involverte aktører: Bærum kommune
   Gjennomført

   Sirkulær mobilitet i hyttekommuner

   Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemerKlima og miljøteknologiKommunale tjenesterTransport
   Prosedyre:Plan- og designkonkurranse
   Involverte aktører: Øyer kommune
   Pågående

   Bærekraftig energiforsyning for instrumentering langs vei

   Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
   Involverte aktører: Statens vegvesen
   Pågående

   Sirkulære skillevegger i tre

   Sektor: Bygg og anleggInnredning og interiørKlima og miljøteknologi
   Prosedyre:Plan- og designkonkurranse
   Involverte aktører: Statsbygg
   Pågående

   Automatisk bagasjehåndtering

   Sektor: Digitalisering av tjenester
   Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
   Involverte aktører: Avinor
   Pågående

   Innovann – Fremtidsrettet overvannshåndtering i fortettete byforsteder

   Sektor: Klima og miljøteknologiVann, avløp og infrastruktur
   Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
   Involverte aktører: Bærum kommune Lørenskog kommune
   Pågående

   Flomrespons – framtidens lokale flomvarslingsverktøy

   Sektor: Digitalisering av tjenesterKlima og miljøteknologiVann, avløp og infrastruktur
   Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
   Gjennomført

   Følgeforskning – KS’ Partnerskap for radikal innovasjon

   Sektor: Annet
   Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
   Involverte aktører: KS
   Gjennomført

   Norsk produksjon av åndedrettsvern

   Sektor: HelsetjenesterVelferdsteknologi
   Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
   Involverte aktører: Sykehusinnkjøp HF Helse Sør-Øst RHF
   Pågående

   Rett utstyr, på rett plass til rett tid – uten bruk av helsepersonell

   Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenester
   Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
   Involverte aktører: Sunnaas Sykehus HF
   Pågående

   Nettverk for effektive og innovative bolig- og omsorgskonsepter

   Sektor: Bygg og anleggHelsetjenester
   Involverte aktører: Husbanken
   Pågående

   Løsninger for behandling og anvendelse av avløpsslam

   Sektor: Vann, avløp og infrastruktur
   Involverte aktører: GVB (Grenland Vestfold Bestiller) AS Rig – renovasjon i Grenland Sandefjord kommune Bamble kommune Holmestrand kommune Horten kommune VESAR Tønsberg renseanlegg IKS
   Pågående

   5. generasjons svømmeanlegg

   Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
   Involverte aktører: Tønsberg kommune Færder kommune
   Pågående

   Innovasjonspartnerskap Smart Vinterveg

   Sektor: Digitalisering av tjenesterTransport
   Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
   Involverte aktører: Gjøvik Kommune Hamar Kommune Lillehammer kommune Ringsaker kommune
   Pågående

   Smart Digital Eiendomsledelse

   Sektor: Bygg og anleggDigitalisering av tjenester
   Involverte aktører: Nittedal eiendom KF
   Pågående

   Innovasjonspartnerskapet Smart Arkitektur

   Sektor: Digitalisering av tjenester
   Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
   Involverte aktører: Bodø Kommune
   Pågående

   Innebygd arkivering

   Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
   Prosedyre:Forsknings- og utviklingskontrakter
   Involverte aktører: Arkivverket
   Pågående

   Sirkulær anskaffing av møblar

   Sektor: Innredning og interiørTekstiler
   Involverte aktører: Hordaland Fylkeskommune Bergen kommune Sogn og Fjordane fylkeskommune Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
   Pågående

   Sveiseteknologi til bruer

   Sektor: Bygg og anlegg
   Involverte aktører: Statens vegvesen
   Pågående

   Nye løsninger for opplæring av helsepersonell og andre som må håndtere psykisk syke personer

   Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerVelferdsteknologi
   Involverte aktører: St. Olavs Hospital HF
   Pågående

   Ski vest – ungdomsskole og barnehage

   Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
   Involverte aktører: Ski kommune Nordre Follo kommune
   Gjennomført

   Anskaffelse av system for utvikling og gjennomføring av prøver og eksamen

   Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
   Prosedyre:Konkurransepreget dialog
   Involverte aktører: Udir – Utdanningsdirektoratet
   Pågående

   Zero emission delivery of goods

   Sektor: Klima og miljøteknologiTransport
   Involverte aktører: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) Statens Innkjøpssenter
   Pågående Innovasjonsløft

   Innovasjonspartnerskap – Videosamtale med Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)

   Sektor: HelsetjenesterIKT software og systemerIKT utstyr
   Involverte aktører: Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) Drammen Legevakt IKS Sykehusinnkjøp HF
   Pågående

   Automatisk miljøovervåking

   Sektor: Klima og miljøteknologi
   Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
   Involverte aktører: Miljødirektoratet
   Pågående

   Miljøvennlige kunstgressbaner

   Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
   Involverte aktører: Østfold fylkeskommune Trøndelag fylkeskommune Statsbygg Bergen kommune Bærum kommune Fredrikstad kommune Oppegård kommune Akershus Fylkeskommune Hordaland Fylkeskommune Kristiansund kommune Lillehammer kommune Viken fylkeskommune
   Gjennomført

   Hov ungdomsskole – bærekraftig bygg

   Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
   Involverte aktører: Ringerike kommune
   Pågående

   Information, Councelling and Legal Assistance for refugees

   Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
   Prosedyre:Tilbudskonkurranse
   Involverte aktører: Norwegian Refugee Council
   Gjennomført

   Sikkerhet, lås og beslag, NSD

   Sektor: Bygg og anlegg
   Involverte aktører: Helse Sør-Øst RHF
   Pågående

   Innovasjonspartnerskap om sterilforsyning på Haukeland

   Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemer
   Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
   Involverte aktører: Haukeland universitetssykehus HF Sykehusinnkjøp HF
   Pågående

   Påmelding- og konferanseverktøy

   Involverte aktører: Viken fylkeskommune
   Pågående

   Trygghetsskapende teknologi

   Sektor: Velferdsteknologi
   Involverte aktører: Drammen
   Gjennomført

   Løsninger for ombruk og materialgjenvinning av returtrevirke

   Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
   Involverte aktører: Rig – renovasjon i Grenland
   Gjennomført

   «Nytt»fylkeshus

   Involverte aktører: Vestfold og Telemark fylkeskommune
   Gjennomført

   System for delegering av myndighet og tilgangsstyring

   Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
   Involverte aktører: Kystverket
   Pågående Innovasjonsløft

   IKT-løsninger på tvers av kommunene ved sammenslåing

   Sektor: IKT software og systemerIKT utstyr
   Involverte aktører: Kartverket
   Pågående Innovasjonsløft

   Avfallsfrie byggeplasser

   Sektor: Bygg og anlegg
   Involverte aktører: Sandnes eiendomsselskap KF Stavanger kommune Statsbygg Bergen kommune Bærum kommune Trondheim kommune Tromsø kommune Kristiansand kommune Drammen kommune Undervisningsbygg Oslo KF Oslo kommune, Omsorgsbygg KF
   Pågående

   Lagring og håndtering av mediefiler

   Sektor: Digitalisering av tjenester
   Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
   Involverte aktører: Statped
   Pågående

   Fra idé til realisering – bærekraftige bygg

   Sektor: Bygg og anlegg
   Involverte aktører: Ringerike kommune Sigdal kommune Modum kommune Kongsberg kommune Skien kommune Porsgrunn kommune Vestfold Fylkeskommune Telemark Fylkeskommune Nedre Eiker kommune Drammen kommune Notodden kommune Larvik kommune Vestfold og Telemark fylkeskommune
   Pågående Innovasjonsløft

   Framtidas sykehjem i Ringsaker kommune

   Sektor: Bygg og anleggHelsetjenesterInnredning og interiørVelferdsteknologi
   Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
   Involverte aktører: Ringsaker kommune
   Pågående

   Ibsenbiblioteket – digitalisering og tjenesteinnovasjon

   Sektor: Digitalisering av tjenester
   Involverte aktører: Skien kommune
   Pågående

   Færder Energipark – sambruk av smart energi og lagring av solenergi

   Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
   Involverte aktører: Vestfold Fylkeskommune Vestfold og Telemark fylkeskommune
   Gjennomført

   Livsvitenskapsbygget – Universitetet i Oslo

   Sektor: Bygg og anlegg
   Prosedyre:Anbudskonkurranse
   Involverte aktører: Statsbygg
   Gjennomført Innovasjonsløft

   Kristiansand i spissen for fellesanskaffelse

   Sektor: Velferdsteknologi
   Involverte aktører: Kristiansand kommune
   Gjennomført

   Fortsett å bli bedre etter hjerneslag!

   Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerVelferdsteknologi
   Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
   Involverte aktører: Oslo kommune Sunnaas Sykehus HF Senter for fremtidig helse – C3
   Pågående

   KlimaGrunn – klimagassreduksjon i grunnarbeider

   Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
   Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
   Involverte aktører: Statens vegvesen Statsbygg Bane NOR
   Gjennomført

   Nytt undervisnings- og laboratoriebygg på Valgrinda, campus Gløshaugen NTNU

   Sektor: Bygg og anlegg
   Involverte aktører: NTNU
   Pågående

   Nye ERP-løsninger og -plattform

   Sektor: IKT software og systemer
   Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
   Involverte aktører: Værnesregionen Trøndelag fylkeskommune
   Gjennomført

   Fossilfrie / utslippsfrie byggeplasser for Trondheim kommune

   Sektor: Bygg og anlegg
   Prosedyre:Anbudskonkurranse
   Involverte aktører: Trondheim kommune
   Pågående Innovasjonsløft

   Nye løsninger for bro og fjordkrysninger

   Sektor: Bygg og anlegg
   Gjennomført

   Digitale oppvekstsystemer – systemstøtte for spesialpedagogikk

   Sektor: IKT software og systemer
   Involverte aktører: Trondheim kommune
   Pågående

   Ombruk av byggematerialer

   Sektor: Bygg og anleggInnredning og interiørKlima og miljøteknologi
   Prosedyre:Forsknings- og utviklingskontrakter
   Involverte aktører: Oslo kommune, Omsorgsbygg KF
   Pågående Innovasjonsløft

   Smart city- Bred mobilisering bidrar til ny bransjestandard for digitalisering av bygg

   Sektor: Bygg og anleggDigitalisering av tjenester
   Involverte aktører: Statsbygg Bergen kommune
   Pågående

   Bedre bestilling av sikrere skytjenester

   Sektor: IKT software og systemer
   Involverte aktører: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) Kristiansand kommune Nav Politiets fellestjenester Drammen kommune Statens vegvesen Direktoratet for økonomistyring Ringerike kommune Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) Norsk Helsenett SF Likestillings og diskrimineringsombudet OsloMet- storbyuniversitetet Landbruksdirektoratet Den norske opera Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Statens legemiddelverk
   Pågående Innovasjonsløft

   Klimasmart avfallstransport

   Sektor: Transport
   Involverte aktører: Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) VESAR SeSammen (94 kommuner i Midt-Norge) FolloREN Sarpsborg kommune Asker kommune Oslo kommune BIR RfD (Drammensregionen)
   Pågående

   Robotisering

   Sektor: Digitalisering av tjenester
   Involverte aktører: Helsedirektoratet OsloMet- storbyuniversitetet Asker kommune Buskerud Fylkeskommune Østfold fylkeskommune Utlendingsdirektoratet Oslo kommune Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Lånekassen Helse Vest IKT Direktoratet for sikkerhet og beredskap Oslo Kemnerkontor Statens Sivilrettsforvaltning Kystverket Skatteetaten Brønnøysundregisterne Oppland Fylkeskommune Vanylven kommune Statens pensjonskasse Sandefjord kommune Nordre land kommune Fredrikstad kommune Lørenskog kommune Statped Larvik kommune Forsvaret Nord-Fron kommune Politiets fellestjenester
   Gjennomført

   Fulldigitalisert bo- og dagsenter

   Sektor: Bygg og anleggDigitalisering av tjenester
   Involverte aktører: Skien kommune
   Gjennomført

   Drift av IKT

   Sektor: IKT software og systemer
   Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
   Involverte aktører: Marker kommune
   Pågående

   Utbygging av sentrumsområde i Hov

   Sektor: Bygg og anlegg
   Involverte aktører: Søndre Land
   Pågående

   Infrastruktur for digitale læremidler

   Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
   Prosedyre:Anbudskonkurranse
   Involverte aktører: Bærum kommune
   Gjennomført

   Miljøvennlig, helhetlig, kostnadseffektiv renovasjonstjeneste

   Sektor: Klima og miljøteknologiTransport
   Involverte aktører: Buskerud Fylkeskommune Akershus Fylkeskommune Østfold fylkeskommune Viken fylkeskommune
   Gjennomført

   Prosessbistand til arbeid med stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor

   Sektor: Annet
   Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
   Involverte aktører: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
   Gjennomført

   Atrå ungdomsskole med flerbrukshus

   Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
   Involverte aktører: Tinn
   Pågående

   Robotisering / chatbot – kunstig intelligens og RPA-teknologi

   Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
   Involverte aktører: Sandefjord kommune
   Pågående

   Pasientvarslingsanlegg for institusjoner og sensorteknologi til hjemmeboende

   Sektor: Velferdsteknologi
   Involverte aktører: Kongsbergregionen
   Gjennomført

   Fremtidens ungdomsskole med tilhørende idretts- og svømmehall samt lokaler til voksenopplæring og flyktningetjenesten

   Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
   Involverte aktører: Bamble kommune
   Gjennomført

   Digitalt administrasjonssystem for utdanning og oppvekst

   Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
   Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
   Involverte aktører: Sørum kommune Fet kommune Skedsmo kommune Lillestrøm kommune
   Gjennomført

   Tunnelsikkerhet

   Sektor: IKT software og systemerTransportVann, avløp og infrastruktur
   Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
   Involverte aktører: Statens vegvesen
   Pågående

   1000 bygg – 10000 muligheter: Smartere drift og vedlikehold

   Sektor: Bygg og anleggDigitalisering av tjenester
   Involverte aktører: Bergen kommune
   Gjennomført

   Smart energibruk og lagring av solenergi

   Sektor: Klima og miljøteknologi
   Prosedyre:Plan- og designkonkurranse
   Involverte aktører: Undervisningsbygg Oslo KF
   Pågående

   Brukernært utstyr innen velferdsteknologi og pasientvarslingsanlegg

   Sektor: Velferdsteknologi
   Involverte aktører: Værnesregionen Åfjord kommune Ørland kommune Verdal kommune Vikna kommune Steinkjer kommune Snåsa kommune Inderøy kommune Bjugn kommune Melhus kommune Midtre Gauldal kommune Skaun kommune Orkdal kommune Frøya kommune Verran kommune Oppdal kommune Hitra kommune Meldal kommune Roan kommune
   Gjennomført

   Glommasvingen skole

   Sektor: Bygg og anlegg
   Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
   Involverte aktører: Sør-Odal kommune
   Gjennomført

   Velferdsteknologi i Bergheim bo- og aktivitetssenter for demente

   Sektor: Velferdsteknologi
   Prosedyre:Konkurransepreget dialog
   Involverte aktører: Halden kommune
   Pågående

   Nyskapende pasientforløp – nye løsninger i kreftomsorgen

   Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerVelferdsteknologi
   Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
   Involverte aktører: Sykehuset Østfold HF Sykehusinnkjøp HF
   Gjennomført

   Ny Mjøsbru i tre

   Sektor: Bygg og anlegg
   Involverte aktører: Statens vegvesen Nye Veier AS
   Gjennomført

   Havnebygg i massivtre

   Sektor: Bygg og anlegg
   Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
   Involverte aktører: Borg Havn
   Gjennomført

   Labakken skole

   Sektor: Bygg og anlegg
   Involverte aktører: Nøtterøy kommune
   Pågående

   Nytt Sykehus i Drammen

   Sektor: Bygg og anlegg
   Involverte aktører: Helse Sør-Øst RHF
   Gjennomført

   Felles digitale løsninger for oppvekstsektoren

   Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
   Involverte aktører: Hurum kommune Røyken kommune Asker kommune
   Gjennomført

   Innovativ anskaffelse av signalanlegg på Lervig sykehjem

   Sektor: IKT utstyr
   Involverte aktører: Stavanger kommune
   Gjennomført

   Skole i massivtre

   Sektor: Bygg og anlegg
   Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
   Involverte aktører: Elverum kommune
   Gjennomført

   Fossilfri byggeplass

   Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
   Involverte aktører: Oslo kommune, Omsorgsbygg KF Oslobygg KF
   Gjennomført

   Læringsnettverk for innovative anskaffelser av velferdsteknologi

   Sektor: Velferdsteknologi
   Involverte aktører: Osen kommune Vikna kommune Namsos kommune Namsskogan kommune Høylandet kommune
   Pågående

   Rehabilitering av Husebybadet, Trondheim

   Sektor: Bygg og anleggVann, avløp og infrastruktur
   Pågående

   Nytt undervisningsbygg med idrettsfasiliteter

   Sektor: Bygg og anlegg
   Involverte aktører: Statsbygg
   Gjennomført

   Utvikling av digitale tjenester

   Sektor: Digitalisering av tjenester
   Involverte aktører: Skien kommune
   Pågående

   Nettverk for bærekraftige bygg i Trøndelag

   Sektor: AnnetBygg og anleggKlima og miljøteknologi
   Involverte aktører: Stjørdal kommune Melhus kommune Malvik kommune Orkdal kommune Steinkjer kommune Skaun kommune Røros kommune Åfjord kommune Vikna kommune Nærøy kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune
   Gjennomført

   Lokaliseringsteknologi

   Sektor: HelsetjenesterVelferdsteknologi
   Prosedyre:Anbudskonkurranse
   Involverte aktører: Trondheim kommune
   Pågående

   Nybygg psykisk helsevern Sørlandet sykehus

   Sektor: Bygg og anleggHelsetjenester
   Involverte aktører: Helse Sør-Øst RHF Sykehusbygg HF
   Pågående

   Nye og bedre IT-løsninger for saksbehandling

   Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
   Gjennomført

   Fremtidens digitale løsninger for barnevernet

   Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
   Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
   Involverte aktører: Trondheim kommune
   Gjennomført

   Nye oppvekstadministrative systemer (IKT)

   Sektor: IKT software og systemer
   Prosedyre:Anbudskonkurranse
   Involverte aktører: Trondheim kommune
   Pågående

   Røros bo- og velferdssenter

   Sektor: Bygg og anleggHelsetjenester
   Involverte aktører: Røros kommune
   Gjennomført

   Helhetlige velferdsteknologiske løsninger

   Sektor: HelsetjenesterVelferdsteknologi
   Involverte aktører: Ålesund kommune Aukra kommune Norddal kommune Rauma kommune Sandøy kommune Skodje kommune Stranda kommune Sula kommune Sykkylven kommune Volda kommune Ørsta kommune Ørskog kommune Arena for læring om velferdsteknologi, ALV-Møre og Romsdal
   Pågående

   Vikna helse- og omsorgssenter. Helse for framtida.

   Sektor: Bygg og anleggHelsetjenester
   Involverte aktører: Vikna kommune
   Pågående

   Nytt helsehus med omsorgsboliger

   Sektor: Bygg og anlegg
   Involverte aktører: Stjørdal kommune
   Pågående

   Mobilitetstjenester for persontransport

   Sektor: Transport
   Involverte aktører: Sør-Trøndelag fylkeskommune
   Gjennomført

   Holmen svømmehall

   Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
   Involverte aktører: Asker kommune
   Gjennomført

   Fyret flerbrukshus med smarte energiløsninger

   Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
   Involverte aktører: Fosnes kommune
   Gjennomført

   Munkerud barnehage – BVP, massivtre og Oslomodellen

   Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
   Prosedyre:Anbudskonkurranse
   Involverte aktører: Oslo kommune, Omsorgsbygg KF Oslobygg KF
   Gjennomført

   Etablering av Færder «energifabrikk»

   Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
   Involverte aktører: Vestfold Fylkeskommune Vestfold og Telemark fylkeskommune
   Pågående

   Fremtidens hurtigbåter – utslippsfrie løsninger

   Sektor: Klima og miljøteknologiTransport
   Involverte aktører: Trøndelag fylkeskommune
   Gjennomført

   Rehabilitering av Kviteseid skole

   Sektor: Bygg og anlegg
   Involverte aktører: Kviteseid kommune
   Gjennomført

   NODIG

   Sektor: Vann, avløp og infrastruktur
   Involverte aktører: Oslo kommune
   Pågående

   Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

   Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
   Involverte aktører: Oslo kommune Bærum kommune Vestfold Fylkeskommune Østfold fylkeskommune Statsbygg Statens vegvesen Bane NOR Forsvarsbygg Zero Bellona OREEC Miljødirektoratet Vestfold og Telemark fylkeskommune Viken fylkeskommune Oslobygg KF
   Gjennomført

   Digitalt verktøy for administrasjon av skoleskyss

   Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemerTransport
   Involverte aktører: Telemark Fylkeskommune Vestfold og Telemark fylkeskommune
   Pågående

   Fleksibelt, «grønt» leilighetsbygg

   Sektor: Bygg og anlegg
   Involverte aktører: Kviteseid kommune
   Pågående

   Granåsen utvikles for fremtiden

   Sektor: Bygg og anlegg
   Gjennomført

   Digital starthjelp for innovative anskaffelser

   Sektor: IKT software og systemer
   Involverte aktører: Nasjonalt program for leverandørutvikling
   Gjennomført

   Ny IKT løsning for saksbehandling og planlegging

   Sektor: IKT software og systemer
   Prosedyre:Konkurransepreget dialog
   Involverte aktører: Justervesenet
   Pågående

   Fremtidens baderomsløsninger er her snart!

   Sektor: Bygg og anleggInnredning og interiør
   Prosedyre:Plan- og designkonkurranse
   Involverte aktører: Oslo kommune, Omsorgsbygg KF Oslobygg KF
   Pågående

   Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

   Sektor: Bygg og anlegg
   Involverte aktører: Sykehusbygg HF
   Pågående

   Nye Førde sjukehus

   Sektor: Bygg og anlegg
   Involverte aktører: Sykehusbygg HF
   Gjennomført

   Velferdsteknologi – Digitale trygghetsalarmer

   Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT utstyrVelferdsteknologi
   Prosedyre:Anbudskonkurranse
   Involverte aktører: Trondheim kommune
   Gjennomført

   Varslingssystemer i Lyngbakken sykehjem

   Sektor: IKT software og systemerIKT utstyrVelferdsteknologi
   Involverte aktører: Skien kommune
   Gjennomført

   Aktivisering og egenmestring

   Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterVelferdsteknologi
   Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
   Involverte aktører: Stavanger kommune
   Gjennomført Innovasjonsløft

   Digitale stasjonære og mobile trygghetsalarmer

   Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT utstyrVelferdsteknologi
   Involverte aktører: Skien kommune Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet (GKI)
   Gjennomført

   Flerbrukshall

   Sektor: Bygg og anlegg
   Involverte aktører: Fyresdal kommune
   Gjennomført

   Responssenterløsning for trygghetsskapende teknologi

   Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemerVelferdsteknologi
   Involverte aktører: Kongsbergregionen Værnesregionen Tromsø kommune
   Gjennomført Innovasjonsløft

   Trygghetsskapande teknologi

   Sektor: IKT utstyrVelferdsteknologi
   Involverte aktører: Lindås kommune Fjell kommune Øygarden kommune Askøy kommune
   Gjennomført Innovasjonsløft

   Fremtidens helhetlige digitale løsninger for barnehage og skole

   Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
   Involverte aktører: Kongsbergregionen
   Gjennomført

   Helhetlig digitalt ledelsesverktøy

   Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
   Involverte aktører: Telemark Fylkeskommune Vestfold og Telemark fylkeskommune
   Gjennomført

   Adgang og bookingsystem for Drammensbadet

   Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemerIKT utstyr
   Involverte aktører: Drammen kommune
   Pågående

   Nytt universitetssjukehus i Stavanger

   Sektor: Bygg og anlegg
   Involverte aktører: Sykehusbygg HF
   Gjennomført

   Sikring av avfallsanlegg

   Sektor: Bygg og anleggDigitalisering av tjenesterIKT utstyr
   Prosedyre:Anbudskonkurranse
   Involverte aktører: Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF)
   Gjennomført

   Bedre inneklima i eksisterende bygg

   Sektor: Bygg og anleggInnredning og interiør
   Prosedyre:Plan- og designkonkurranse
   Involverte aktører: Bergen kommune Undervisningsbygg Oslo KF
   Gjennomført

   Driftsportal for styring av lys, varme, ventilasjon og sikring av bygg

   Sektor: Bygg og anleggDigitalisering av tjenesterIKT software og systemer
   Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
   Involverte aktører: Stavanger kommune
   Gjennomført

   Velferdsteknologi i Omsorg+

   Sektor: IKT software og systemerIKT utstyrVelferdsteknologi
   Prosedyre:Anbudskonkurranse
   Involverte aktører: Oslo kommune
   Gjennomført

   Energiutnyttelse av biogass

   Sektor: Klima og miljøteknologiVann, avløp og infrastruktur
   Prosedyre:Plan- og designkonkurranse
   Involverte aktører: Hias IKS
   Pågående Innovasjonsløft

   Klimavennlige og førerløse ferger

   Sektor: Klima og miljøteknologiTransport
   Involverte aktører: Tønsberg kommune
   Pågående Innovasjonsløft

   Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

   Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
   Involverte aktører: Oslo kommune Bærum kommune Vestfold Fylkeskommune Østfold fylkeskommune Statsbygg Statens vegvesen Bane NOR Forsvarsbygg Zero Bellona OREEC Miljødirektoratet Vestfold og Telemark fylkeskommune Viken fylkeskommune Oslobygg KF
   Gjennomført

   Omsorgsboliger i Lyngdal og Falu kommuner

   Sektor: Bygg og anlegg
   Involverte aktører: Lyngdal kommune
   Pågående Innovasjonsløft

   Digital løsning for oppvekstsektoren

   Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
   Involverte aktører: Drammen kommune
   Gjennomført

   Ny velferdsteknologi i Verdal

   Sektor: Velferdsteknologi
   Involverte aktører: Verdal kommune
   Gjennomført

   Digital eksamen for universitets- og høgskolesektoren

   Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
   Involverte aktører: UNINETT AS NTNU
   Gjennomført

   Nytt passivhus-sykehus i Kirkenes

   Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
   Involverte aktører: Finnmarkssykehuset HF
   Gjennomført Innovasjonsløft

   Elektronisk medisineringsstøtte

   Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerIKT utstyrVelferdsteknologi
   Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
   Involverte aktører: Larvik kommune Skedsmo kommune Bergen kommune Lørenskog kommune Voss kommune Melhus kommune Skaun kommune Bodø Kommune Malvik kommune Skien kommune Tønsberg kommune Høylandet kommune Grong kommune Midtre Gauldal kommune Fet kommune Holmestrand kommune Sande i Vestfold Færder kommune Bamble kommune Bindal kommune Ørland kommune Røst kommune Rødøy kommune Seljord kommune Bø kommune Nome kommune Sauherad kommune Røyrvik kommune Helsedirektoratet Lillestrøm kommune Trondheim kommune
   Gjennomført

   Ny helsevakt

   Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
   Prosedyre:Anbudskonkurranse
   Involverte aktører: Trondheim kommune
   Gjennomført

   Nye Jordal Amfi – en energieffektiv ishall

   Sektor: Bygg og anlegg
   Involverte aktører: Oslo kommune, Kultur- og idrettsbygg KF Oslobygg KF
   Gjennomført

   Dronetjenester

   Sektor: Digitalisering av tjenesterTransport
   Involverte aktører: Bane NOR
   Gjennomført

   Ubemannet enhet for rengjøring av tunnelbasseng

   Sektor: Vann, avløp og infrastruktur
   Involverte aktører: Bergen Vann Bergen kommune
   Gjennomført

   LæringsAPP for smarttelefoner

   Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
   Involverte aktører: Norad
   Gjennomført

   Barnehage i massivtre, Fagerlund

   Sektor: Bygg og anlegg
   Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
   Involverte aktører: Gran kommune
   Gjennomført

   Ungdomsprosjektet – arbeids- og helsefremmende aktiviteter

   Sektor: Annet
   Prosedyre:Anbudskonkurranse
   Involverte aktører: Trøndelag fylkeskommune
   Gjennomført

   Nasjonal reiseplanlegger

   Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemerTransport
   Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
   Involverte aktører: Statens vegvesen
   Gjennomført

   Trygghetsskapende produkter

   Sektor: Helsetjenester
   Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
   Involverte aktører: Bærum kommune Asker kommune
   Gjennomført

   Bedre sikkerhet i trafikken – BEST

   Sektor: AnnetTransport
   Involverte aktører: Statens vegvesen
   Gjennomført

   Kundeinformasjon til reisende med tog

   Sektor: IKT software og systemerIKT utstyrTransportVann, avløp og infrastruktur
   Involverte aktører: Bane NOR
   Pågående

   Modernisering av Folkeregisteret

   Sektor: IKT software og systemer
   Involverte aktører: Skatteetaten
   Gjennomført

   Materialbruk nytt terminalbygg T2

   Sektor: Bygg og anleggInnredning og interiør
   Involverte aktører: Oslo Lufthavn AS
   Gjennomført

   Mat på døren til eldre hjemmeboende

   Sektor: Digitalisering av tjenester
   Prosedyre:Anbudskonkurranse
   Involverte aktører: Bærum kommune
   Gjennomført

   Førerløse kjøretøy

   Sektor: Digitalisering av tjenesterTransportVann, avløp og infrastruktur
   Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
   Involverte aktører: Avinor
   Gjennomført

   Nye varslingssystemer ved Skytta demenssenter

   Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterVelferdsteknologi
   Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
   Involverte aktører: Nittedal kommune
   Gjennomført

   Lindeberg omsorgsbygg, nybygg

   Sektor: Bygg og anlegg
   Prosedyre:Anbudskonkurranse
   Involverte aktører: Oslo kommune, Omsorgsbygg KF Oslobygg KF
   Gjennomført

   Nytt jakkekonsept for Politiet

   Sektor: Tekstiler
   Prosedyre:Anbudskonkurranse
   Involverte aktører: Politiets fellestjenester
   Gjennomført

   ByggLett – selvbetjening for enkle byggsaker

   Sektor: Bygg og anleggDigitalisering av tjenesterIKT software og systemer
   Prosedyre:Plan- og designkonkurranse
   Involverte aktører: Direktoratet for byggkvalitet- DiBK
   Gjennomført

   Biogass busser

   Sektor: Klima og miljøteknologiKommunale tjenesterTransport
   Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
   Involverte aktører: Østfold fylkeskommune
   Pågående

   Registreringsverktøy til helse og omsorgssektoren

   Sektor: HelsetjenesterVelferdsteknologi
   Involverte aktører: Oslo kommune
   Gjennomført

   Ny gang- og sykkelbro i tre

   Sektor: Bygg og anlegg
   Involverte aktører: Etnedal kommune
   Gjennomført

   Oljeutfasing

   Sektor: Klima og miljøteknologiVann, avløp og infrastruktur
   Prosedyre:Plan- og designkonkurranse
   Involverte aktører: Forsvarsbygg
   Gjennomført

   Synstekniske hjelpemidler

   Sektor: IKT utstyrVelferdsteknologi
   Prosedyre:Anbudskonkurranse
   Involverte aktører: Nav
   Gjennomført

   Materialbruk i Den Norske Opera & Ballett

   Sektor: Bygg og anleggInnredning og interiør
   Involverte aktører: Statsbygg
   Gjennomført

   Materialbruk i Den Norske Opera & Ballett

   Sektor: Bygg og anleggInnredning og interiør
   Involverte aktører: Statsbygg
   Gjennomført

   Inkontinensprodukter

   Sektor: Helsetjenester
   Prosedyre:Anbudskonkurranse
   Involverte aktører: Oslo kommune
   Gjennomført

   Nytt Østfoldsykehus

   Sektor: Bygg og anlegg
   Involverte aktører: Helse Sør-Øst RHF
   Gjennomført

   Oljefyring ut av Oslo-skolene

   Sektor: Klima og miljøteknologiVann, avløp og infrastruktur
   Involverte aktører: Undervisningsbygg Oslo KF
   Gjennomført

   Kommunikasjonshjelpemidler for NAV´s brukere

   Sektor: IKT utstyrVelferdsteknologi
   Involverte aktører: Nav