Presentasjonsdag: Elektronisk pasientjournal (EPJ)

EPJ-anskaffelser er svært aktuelt for mange kommuner. Men hva er status i leverandørmarkedet? Og hvordan kan vi best samarbeide for å få på plass bærekraftige løsninger?
Sammen med Norwegian Smart Care Cluster inviterer vi til en digital presentasjonsdag der leverandørene presenterer sine løsninger og planer de har framover.

Tidspunkt

Tirsdag 12. september 2023 kl. 10:00 - 12:00

Sted

Digital

Om arrangementet

Sammen med vår gode samarbeidspartner Norwegian Smart Care Cluster inviterer vi deg til en spennende presentasjonsdag om utviklingen av framtidas EPJ-løsninger. Dette arrangementet vil fokusere på viktigheten av samarbeid mellom kommuner og leverandører for å forme fremtidens EPJ-systemer.

Dette arrangementet gir deg muligheten til å utforske utviklingen av fremtidens EPJ-løsninger og viktigheten av samarbeid mellom kommuner og leverandører. KS vil også orientere som status i arbeidet med felles journalløft for kommunene.

Utviklingen av EPJ-løsninger i fremtiden krever et tett samarbeid mellom ulike aktører, inkludert kommuner og leverandører. Men hva er det viktig å tenke på når samarbeidet er nøkkelen? Dette arrangementet vil gi deg svar på disse spørsmålene og mer.

Under presentasjonsdagen vil ulike leverandører av EPJ-løsninger i Norge ta scenen for å presentere og dele sin innsikt. Du vil få en god forståelse av markedstrender, nåværende løsningsstatus og fremtidige planer innen EPJ-feltet. Leverandørene vil også gi verdifulle råd til kommuner som skal anskaffe EPJ-løsninger.

Deltakende leverandører: Care IT, Carasent, Healthsum Holding (tbc) Tieto Evry, Aidn og Visma.

Meld deg på