Dialogkonferanse: Nytt helsekvartal i Aksdal

Tysvær kommune planlegger for et nytt helsekvartal som skal bli ett godt sted å leve og jobbe i og samtidig at det blir et fremtidsrettet bygg med fokus på kvalitet og bærekraft.

Tidspunkt

Onsdag 22. februar 2023 kl. 12:00 - 15:30

Sted

Digitalt (Teams)

Om arrangementet

Tysvær kommune har vedtatt å bygge et nytt helsekvartal i Aksdal. Her vil institusjonsplasser og omsorgsboliger med tilpasset bemanning huse 110/120 beboere. Det skal også være lokaler til hjemmebaserte tjenester, fysioterapi/ergoterapi/friskliv, ressurs- og tjenestekontor, psykisk helsetjeneste med flere. Det vil være ulike soner med cafe, fellesarealer, mindre møteplasser og hensiktsmessige hager.

Helsekvartalet blir et komplekst bygg som skal romme mye og har mye teknisk infrastruktur. Det skal være høyt fokus på hva mennesker opplever, sanser og blir påvirket av i et byggesmart hus.

Agenda 22. februar 2023 – tid 1200-1530

Møteleder John Fredrik Rognsvaag

 • 12.00 Velkommen til dialogkonferanse! Innledning ved Rådmann Sigurd Eikje og Annbjørg Lunde
  Kort presentasjon av deltagerne – alle (Navn, firma og kompetanse) (skrives i chatten)
 • 12.15 Om leverandørdialog og forventninger til interessentene i dialogfasen ved Stig Bang Andersen, LUP
 • 12.25 Innlegg – målsettinger og behov ved Tysvær kommune – Annbjørg Lunde – John Fredrik Rognsvaag
 • 12.40 Innlegg planlagt gjennomføringsmodell ved HRP – Kristin Borander /Eivind Dahl Thorsen
 • 13.10 Kommunens målsettinger når det gjelder klima-, miljø- og energiløsninger ved Asplan Viak – Una Myklebust Halvorsen
 • 13.25 5-10 min pause
 • 13.30 Presentasjon av gjeldende regulering ved Tysvær kommune – John Fredrik Rognsvaag
 • 13.45 Rom, funksjon og arealprogram ved Aske Prosjektutvikling AS – Beate Aske Løtveit
 • 14.00 Teknisk program ved WSP – Erik Østby
 • 14.15 Digitale og helseteknologiske løsninger, oppsummering- Sturle Monstad /John Egil Osteig
 • 14.30 Dialogrunde – Spørsmål og svar
 • Ca. 15.00 Veien videre, èn-til-èn møtene – ved Stig Bang-Andersen , LUP
  (Vi tilpasser med pauser underveis)

Det vises til veiledende kunngjøring på DOFFIN, utfyllende info om behov og målsetting i dialognotat, samt oppsummeringer fra den første dialogkonferansen 2/11-22 som henvendte seg særlig til leverandører av digitale løsninger for velferdsteknologi;

Nytt helsekvartal i Aksdal

Meld deg på