Samling 4: «Fra ide til realisering – bærekraftige bygg»

Skal din kommune bygge ny skole, nye omsorgsboliger, nytt helsehus, ny barnehage, nytt kulturhus, ny idretts- eller svømmehall? Eller skal dere bygge ut eksisterende bygg eller rehabilitere? Vi ønsker å bidra til at kommuner i Buskerud, Telemark og Vestfold får tilgang til oppdatert fag- og prosesskompetanse i anskaffelse av bærekraftige bygg, og inviterer derfor kommuner i regionen til "Bærekraftige bygg -fra idé til realisering" - et opplegg på 4 samlinger.
På samling 4 tar vi opp en rekke aktuelle temaer etter aktualitet / innspill fra deltagere på tidligere samlinger: Ny lydstandard, tre i fasader, erfaringsdeling fra samspill som gjennomføringsmodell, utslippsfrie og avfallsfrie byggeplasser, hva kan gå galt i et bygg i KL-tre med eksempel fra Kristiansand etc.

Blir du med?

Tidspunkt

Torsdag 6. juni 2019 kl. 09:30 - 15:30

Sted

KRONA (Sølvsalen)
Hasbergsvei 36, Kongsberg

Om arrangementet

I tillegg til påfyll og innlegg, har vi lagt opp til en åpen time. Der håper vi dere som deltar har mulighet til enten å dele erfaringer, eller om dere har prosjekter eller problemstillinger dere ønsker å diskutere med andre.

Om dere har noen innspill og ønsker litt tid i denne bolken – ta kontakt med:  cecilie.m.endresen@nho.no / tlf 999 70 26 88

PROGRAM samling 4_6. juni 2019
PÅMELDING

Merk: du trenger ikke å ha vært med på de 3 første samlingene for å delta på denne.

VELKOMMEN!!