Finn løsninger for bærekraftige bygg og anlegg

Bli med på dette spennende webinaret hvor vi presenterer tre banebrytende løsninger som vil ha en betydelig innvirkning på klimaavtrykket til bygg- og anleggsbransjen.

Tidspunkt

Fredag 16. juni 2023 kl. 09:00 - 10:00

Sted

Digitalt

Om arrangementet

Se oppsummering og opptak fra webinaret her.

Bygg- og anleggsbransjen står for hele 15 prosent av klimagassutslippene i Norge. Flere offentlige byggherrer har tatt på seg ansvaret for å lede vei mot utslippsfrie bygge- og anleggsplasser, og er ofte de første til å teste ut nye løsninger. I dette webinaret får du innsikt i fire bærekraftige løsninger som er blitt til gjennom innovative anskaffelser.

Her er løsningene som blir presentert:

1. Revolusjonerende metode for sikring av kvikkleireområder: Utbygging i kvikkleireområder krever omfattende sikringsmetoder som fører til store terrenginngrep, klimagassutslipp og høye kostnader. Nå finnes det en løsning som kan halvere klimagassutslippene og samtidig senke kostnadene. Metoden har blitt testet i tre byggeprosjekter, og resultatene er svært lovende.

2. Effektiv og bærekraftig produksjon av stålbruer: Produksjon av stålbruer med tradisjonell lysbuesveising er energikrevende, arbeidskrevende og kostbart å kontrollere. Derfor kjøpes stålkonstruksjonenene ofte fra lavkostland som Kina, noe som medfører store CO2-utslipp fra transport. Statens vegvesen har i samarbeid med Prodtex utviklet en automatisert laser-hybrid sveiseteknologi som er opptil hundre ganger raskere enn konvensjonell sveising. Teknologien krever mindre materialer, gir bedre presisjon og lavere energiforbruk.

3. Kjøretøysperrer tilpasset nordisk klima: Dagens kjøretøysperrer har vært upålitelige og dyre i drift på grunn av problemer med temperatursvingninger, salting, brøyting, erosjon, vann og is – helt vanlige ingredienser i en norsk vinter. Derfor har Statsbygg og Prodtex utviklet en bevegelig kjøretøysperre som skal tåle norske vinterforhold og samtidig være enkle å vedlikeholde.

4. Sirkulær emballasje: En stor del av avfallet fra bygg- og anleggsplasser er plastemballasje som kastes etter én gangs bruk. Looping har utviklet sirkulære løsninger for innpakning av brakker og trevareprodukter. Emballasjen holdes i omløp gjennom Loopings eget system for logistikk og vareflyt.

Dette webinaret gir deg en unik mulighet til å få innsikt i fire nyskapende løsninger som vil spille en avgjørende rolle for å redusere klimapåvirkningen fra bygg- og anleggsbransjen. Vær med oss og bli inspirert av bærekraftig innovasjon!

 

Program

 • 09:00 Intro – Ingebjørg Harto, leder i LUP
 • 09:02 Hvordan fungerer Enova-tilskudd til bærekraftige bygg- og anleggsprosjekter – seniorrådgiver i Enova Jan Petter Amundal
 • 09:08 Hvordan redusere avfall og klimafotavtrykk på bygg- og anleggsplasser – fagdirektør byggkompetanse og utvikling Petter Haug Sandbu
 • 09:12 Løsning: gjenbruksemballasje for bygg og anlegg – Looping v/ sjefsdesigner Jørgen Frederiksen
 • 09:22 Løsning: miljøvennlig grunnforsterkning – Multiconsult v/ seniorrådgiver Tonje Eide Helle
 • 09:28 Oppdragsgivers vurdering av løsningen – Bane NOR v/ avd.leder Klima og miljø i Bane NOR Elin Walstad
 • 09:38 Hvordan redusere kostnad og miljøavtrykk til stålbruer – Statens vegvesen v/ sjefsingeniør Cato Dørum
 • 09:43 Løsning: Automatisert laser-hybrid sveiseteknologi + kjøretøysperrer – Prodtex v/ Anette Fjeld-Hansen
 • 09:51 Kjøretøysperrer på det nye Regjeringskvartalet – Statsbygg v/ Marius Botten

Du møter disse aktørene:

 • LUP
 • Enova
 • Statens vegvesen
 • Statsbygg
 • Bane NOR
 • Bærum kommune
 • Looping
 • Multiconsult
 • Prodtex
Meld deg på