Oslo kommune og Bergen kommune trenger hjelp

Oslo kommune og Bergen kommune i samarbeid med LUP inviterer virksomheter og fagmiljøer til dialogkonferanse om hvordan utvikle nye fallunderlag som ivaretar både miljø, universell utforming og driftshensyn bedre enn dagens løsninger og samtidig unngå stor bruk av gummi og plastkomponenter?
Dialogkonferansen er startskuddet for en før-kommersiell anskaffelse med ambisjoner om å utvikle nye bærekraftige, brukervennlige og tilgjengelige fallunderlag for alle.
Konferansen vil foregå digitalt.

Tidspunkt

Tirsdag 1. november 2022 kl. 09:00 - 10:30

Sted

Dialogkonferansen foregår digitalt. Møteinnkalling med link til arrangementet sendes på e-post til de som melder seg på.

Om arrangementet

De ønsker innspill på hva de kan gjøre for at flest mulige virksomheter ønsker å bli inn i utviklingsfasen av prosjektet «Nye fallunderlag»!

Det blir anledning til å melde seg på «en-til-en»-møter med kommunene i ukene etter dialogkonferansen. Her vil det bli muligheter til å stille spørsmål, drøfte både potensialet og utfordringer knyttet til prosjektet.

Les mer om prosjektet her

Dialognotat Nye fallunderlag

Meld deg på