Oppfølgingsmøte: Redd Oslofjorden – veien videre & neste steg

Som en del av oppfølgingen etter leverandørkonferansen - Redd Oslofjorden 18.april 2023, inviterer LUP til et kort webinar for å jobbe videre med behovene som ble løftet frem.

Tidspunkt

Torsdag 4. mai 2023 kl. 10:00 - 11:00

Sted

Digitalt, Teams

Om arrangementet

I forbindelse med leverandørkonferansen Redd Oslofjorden ble det arrangert en workshop for å få konkrete innspill fra kommuner og leverandører på utfordringer som må løses, for å gjøre Oslofjorden, vann og vassdrag på Østlandet renere og trygg å bruke.

Formålet med møtet 4.mai er å løfte frem de reelle utfordringene som kommunene vil jobbe videre med og synliggjøre hvordan man kan samarbeide om slike prosesser. Det vil også bli gitt mer informasjon om de pågående fellesprosessene «Sammen om slam-behandling» og «Fremtidens renseanlegg».

Målgruppe:

  • Offentlige innkjøpere, kommunale VA-etater, virkemiddelapparat og politisk ledelse.

Program

  • Velkommen & kort om LUP
  • Oppsummering fra workshop
  • Synspunkter og tilbakemeldinger
  • Orientering om hvordan koble seg på fellesprosessene «Sammen om slam-behandling» og «Fremtidens renseanlegg»
  • Spørsmål & svar

Har du spørsmål kan du ta kontakt med innovasjonspådriver Elisabeth Smith: elisabeth.smith@lup.no

 

Meld deg på