Digital dialogkonferanse: Bilflåte som del av mobilitetstilbud

Tidspunkt

Onsdag 2. desember 2020 kl. 13:00 - 16:00

Sted

Om arrangementet

Kolumbus planlegger rundt årsskiftet 2020/2021 å utlyse konkurranse om bilflåteløsninger til Kolumbus «Bil som tjeneste».

På bakgrunn av dette ønsker Kolumbus å høre fra markedet selv, og inviterer til dialogkonferanse. Hensikten med konferansen er å opprette dialog med aktørene i markedet for å få innsikt i løsninger som vil kunne bidra til nullvekstmålet i regionen, samt gjøre det enklere for innbyggerne i regionen å komme seg rundt uten å eie egen bil. Innsikten fra dialogkonferansen vil brukes til å finne ut hvordan tjenesten kan bli vellykket, samt få innspill til en eventuell konkurranse. Det er ønskelig at aktører i dette markedet bidrar med kunnskap om mulighetene som finnes.

Målgruppen for dialogkonferansen er nåværende og fremtidige mobilitetsaktører innen bildeling og spesielt tilbydere av bilflåter til slike bildelingstjenester. Kolumbus håper å se leverandører, operatører og selskaper som forbinder bilflåter med brukere og andre selskaper som jobber innenfor dette domenet, inkl. potensielle samarbeidspartnere som også ønsker å tilby en flåte av biler til sine kunder, beboere, leietagere, eller lignende. Etablerte selskaper, oppstart og innovatører er alle velkomne til å delta på dialogkonferansen.

Dialogkonferansen vil finne sted digitalt, via Teams, og påmelding skjer på e-post til christina.rovar@inventura.no
Det vil også være mulighet for én-til-én-møter i etterkant. Ønske om dette må informeres om skriftlig på e-post

Dialognotat og invitasjon til dialogkonferanse

Veiledende kunngjøring på DOFFIN

Bilflåte som del av mobilitetstilbud

Meld deg på