Dialogkonferanse: Innovasjonspartnerskap – Lokal produksjon av tørket blodplasma

Helse Bergen inviterer til dialog med interessenter i markedet som ønsker å delta i utvikling av system for tørking av blodplasma brukt til behandling av pasienter med livstruende blødning. Det vil bli gjennomført en dialogkonferanse, med mulighet for skriftlig tilbakemelding og en-til-en-møter i etterkant.

Tidspunkt

tirsdag 23. august 2022

Fra 12:00 til 15:30

Sted

Fysisk oppmøte i Eitri (www.eitrilab.no), Haukelandsbakken 31, Bergen

Om arrangementet

Helse Bergen har satt i gang et innovasjonsprosjekt hvor prosjektets målsetting er å etablere teknologi for egenproduksjon av tørket blodplasma i blodbank for å kunne dekke etterspørsel og beredskap av tørket blodplasma ved alle sykehus, i kommunehelsetjeneste, i ambulansetjenesten, ved militære operasjoner og redningstjenester.

Målet oppnås ved at det i samarbeid med kommersiell partnere utvikles en teknologisk plattform for lokal produksjon av tørket blodplasma tilpasset norske forhold og organisering av blodbanktjenesten.

Mer informasjon og påmelding på https://helse-bergen.no/blodplasma

LUP-Kontakt: Stig Bang-Andersen

Meld deg på