Dialogkonferanse: Innovasjonspartnerskap – Lokal produksjon av tørket blodplasma

Helse Bergen inviterer til dialog med interessenter i markedet som ønsker å delta i utvikling av system for tørking av blodplasma brukt til behandling av pasienter med livstruende blødning. Det vil bli gjennomført en dialogkonferanse, med mulighet for skriftlig tilbakemelding og en-til-en-møter i etterkant.

Tidspunkt

Tirsdag 23. august 2022 kl. 12:00 - 15:30

Sted

Fysisk oppmøte i Eitri (www.eitrilab.no), Haukelandsbakken 31, Bergen

Om arrangementet

Helse Bergen har satt i gang et innovasjonsprosjekt hvor prosjektets målsetting er å etablere teknologi for egenproduksjon av tørket blodplasma i blodbank for å kunne dekke etterspørsel og beredskap av tørket blodplasma ved alle sykehus, i kommunehelsetjeneste, i ambulansetjenesten, ved militære operasjoner og redningstjenester.

Målet oppnås ved at det i samarbeid med kommersiell partnere utvikles en teknologisk plattform for lokal produksjon av tørket blodplasma tilpasset norske forhold og organisering av blodbanktjenesten.

Blodbanken ved Helse Bergen har inntil 13,5 millioner kroner som skal brukes til utvikling av en innovativ løsning for produksjon av tørket blodplasma til bruk i behandling av pasienter med livstruende blødning.

Potensielle leverandører som kan bidra til å løse utfordringen med å produsere tørket blodplasma søkes! Dette inkluderer utviklere av teknologi for tørking av blodplasma, produsenter av emballasje, utviklere av IT-løsninger og designkompetanse.

Se vedlagt invitasjon til markedsdialog, eller veiledende kunngjøring på DOFFIN for nærmere beskrivelse av behov og gjennomføring av dialogkonferansen.

Mer informasjon og påmelding på https://helse-bergen.no/blodplasma

LUP-Kontakt: Stig Bang-Andersen

Meld deg på