Digital markedsdialog – Sømløse velferdsteknologitjenester

Innovasjonspartnerskapet Sømløse velferdsteknologitjenester inviterer til en bred dialog med markedet om behov og utfordringer de ønsker løst. Det er kommunene i Agder som står bak prosjektet sammen med Sørlandet Sykehus.

Tidspunkt

Tirsdag 13. april 2021 kl. 09:00 - 15:00

Sted

Dialogen gjennomføres digitalt. Mer informasjon finner du på Doffin.

Om arrangementet

Foreløpig program:

• Presentasjon av behov og problemstilling
• Informasjon om innovasjonspartnerskapet som prosedyre
• Dialog om nåværende løsninger og mulige retninger for utviklingsløpet
• Idéutvikling og nettverksbygging
• Dialog om forutsettinger for utvikling av løsning og implementering i etterkant

Endelig program for workshops sendes ut til påmeldte deltakere i forkant.

I etterkant av dialogkonferansen vil interesserte leverandører bli invitert til å sende inn innspillsnotat i forkant av en-til-en møter.

Meld deg på