LUP bidragsyter på Week of health and innovation i Odense

WHINN 2022 er en internasjonal kunnskapsfestival, som setter fokus på innovativ life science og velferdsteknologi. Vår søsterorganisasjon i Danmark, CO-PI, har invitert oss dit for å dele erfaringer fra vårt arbeid med fellesanskaffelser på helse- og omsorgsfeltet.

Tidspunkt

Fredag 11. november 2022 kl. 12:30 - 15:00

Sted

Odense

Om arrangementet

I Norge har vi er fart at det er et stort potensiale i at offentlige aktører går sammen om å etterspørre nye løsninger fra leverandørmarkedet. I dypdykket sammen med CO-PI skal vi dele erfaringer fra dette arbeidet gjennom foredrag og deltakelse panelsamtale og workshop.

 

Meld deg på