Partnernettverket: Fagsamling bygg, erfaringsdeling del 2

Formålet med arrangementet er deling av erfaring fra konkrete byggeprosjekt om hvordan man kan drive innovative anskaffelser innenfor byggsektoren.
I tillegg til fagspesifikke arrangementer som dette, har vi fellesarrangementer for hele partnernettverket med et tilbud som treffer alle offentlige virksomheter enten man er en kommune, et fylke eller en statlig virksomhet.

Tidspunkt

Torsdag 17. oktober 2024 kl. 13:00 - 15:30

Sted

Digialt på Teams. Lenke sendes ut dagen før arrangementet.

Om arrangementet

Målgruppen for denne digitale fagsamlingen er for offentlige byggherrer fra alle nivåer. Programmet er under utvikling og vil bli utformet sammen med partnere i nettverket.

Programmet i samlingen bygger på fagsamling med erfaringsdeling Bygg, del 1. Men det er ingen forutsetning å ha deltatt tidligere for å ha full nytte av denne samlingen.

Dersom du ikke har anledning til å sette av en hel dag, eller du ikke finner alt like interessant, kan du delta på det du selv ønsker.

NB! Vennligst merk at arrangementet kun er tilgjengelig for programmets partnere. De fleste arrangementene fra LUP er åpne for både offentlige virksomheter og leverandører, og du finner en oversikt over dem her.

Meld deg på