Digitale løsninger for oppvekstsektoren – samarbeidsmøte

Mange kommuner er i prosess med å anskaffe nye digitale løsninger for skoler og barnehager. Flere gjennomfører innovative anskaffelser, deriblant Kongsbergregionen (7 kommuner), Drammen kommune og Trondheim kommune. Nasjonalt program for leverandørutvikling, Kongsbergregionen, Drammen kommune og Trondheim kommune inviterer nå til et samarbeidsmøte med andre kommuner som skal anskaffe digitale løsninger for oppvekstsektoren.

Tidspunkt

Torsdag 9. mars 2017 kl. 09:00 - 15:30

Sted

Næringslivet Hus, Majorstua, Oslo