Digitale løsninger for oppvekstsektoren – samarbeidsmøte

tirsdag 9. mars 2021

Fra 09:00 til 15:30

Næringslivet Hus, Majorstua, Oslo

Mange kommuner er i prosess med å anskaffe nye digitale løsninger for skoler og barnehager. Flere gjennomfører innovative anskaffelser, deriblant Kongsbergregionen (7 kommuner), Drammen kommune og Trondheim kommune. Nasjonalt program for leverandørutvikling, Kongsbergregionen, Drammen kommune og Trondheim kommune inviterer nå til et samarbeidsmøte med andre kommuner som skal anskaffe digitale løsninger for oppvekstsektoren.