Demodag StartOff

Er du interessert i å høre mer om hva StartOff er? Kanskje løsningene Simplifai og Mazemap har utviklet for Arkivverket og Sunnaas sykehus kan være interessante for
din virksomhet?

Tidspunkt

Onsdag 16. juni 2021 kl. 09:00 - 11:15

Sted

På nett

Om arrangementet

På dette digitale arrangementet vil du få innsikt i:

Del 1
• Hva er StartOff?
• Demonstrasjon av pilotprosjektene
• Simplifai for Arkivverket
• Mazemap for Sunnaas sykehus
• Veien videre etter endt StartOff-prosess
• Har du det neste StartOff-prosjektet?
Del 2
• Q&A
• Speed dates mellom Mazemap/Simplifai og potensielle kjøpere/interessenter

Se invitasjonen her

Meld deg på her

Meld deg på