Digital dialogkonferanse: Desentralisert produksjon av tørket blodplasma

Helse Bergen inviterer til dialog med interessenter i markedet som ønsker å delta i utvikling av system for tørking av blodplasma brukt til behandling av pasienter med livstruende blødning.

Tidspunkt

Fredag 19. februar 2021 kl. 09:00 - 11:00

Sted

Digitalt

Om arrangementet

 

Det vil bli gjennomført en digital dialogkonferanse fredag 19. februar kl. 9-11, med mulighet for skriftlig tilbakemelding og en-til-en-møter i etterkant. Tilbakemeldingene fra markedsdialogen vil bli brukt i vurderingen av hvordan prosjektet tas videre, f.eks. i form av en innovativ anskaffelsesprosess eller et FoU-samarbeid for å utvikle en løsning.

For mer informasjon om målsetting og behovet, se dialognotat og veiledende kunngjøring på Doffin.

Påmelding til dialogkonferansen finner du her.

Har du spørsmål? Kontakt innovasjon@helse-bergen.no

Desentralisert produksjon av tørket blodplasma

 

Meld deg på