Dialogmøte: hvordan kan vi gjøre det enklere å arkivere og ta vare på viktig informasjon?

Arkivverket vil gjøre det enklere for forvaltningen å ta vare på viktig informasjon.

Tidspunkt

Mandag 28. oktober 2019 kl. 08:30 - 12:00

Sted

Oslo sentrum

Om arrangementet

Arkivverket ønsker å presentere og synliggjøre behov for forvaltningen for å ta vare på viktig informasjon og dokumentere beslutninger. Arkivverket ønsker å komme i dialog med markedet om hvordan leverandørene ser for seg at behovene best kan dekkes, hvilken retning et utviklingsprosjekt bør ta, og
hvordan ny teknologi kan tas i bruk.

Hvem håper vi å se på møtet? Målgruppen for dagen er eksisterendeleverandører og potensielle leverandører
av innovative løsninger og delløsninger som kan bidra til nye måter å forvalte informasjon på i offentlig sektor.
• Dagens leverandører
• Potensielle nye leverandører
• Tech-bedrifter
• Akademia og forskningsmiljøer
• Startups

Full invitasjon til dialogmøte 28 oktober med informasjon finner du her.

Mer informasjon om den innovative anskaffelsen finner du her.