For LUPs partnere

En gruppe mennesker prater sammen

LUP har til sammen 38 partnere som består av offentlige virksomheter som er opptatt av å løse samfunnsutfordringer gjennom sine anskaffelser. Partnerne våre er fremoverlente innkjøpere som tør å tenke nytt og som tør å spørre uten å vite svaret. Partnerne i LUP deler erfaring, kunnskap og innsikt som gjør dem til de beste i landet på innovative anskaffelser.

LUPs partnere jobber aktivt for å utvikle nye og bedre løsninger som bidrar til økt bærekraft, næringsvekst og eksportmuligheter over hele landet.

I Partnerprogrammet tilbyd vi partnerne våre er eksklusive samlinger, hvor deltakerne får vite siste nytt innen regler og retningslinjer innen offentlige anskaffelser, hvordan bruke anskaffelsesmuskelen til å fremdrive innovative løsninger, bygge nettverk og masse faglige påfyll.

Partnerprogrammet 2024 – kommende arrangementer

Partnerprogrammet 2024 – gjennomførte arrangementer

Partnerportalen

Er din virksomhet partner i LUP? Logg inn i Partnerportalen for å finne mer informasjon om ditt partnerskap, få tilgang til forumet for å diskutere med andre partnere, og få oversikt over din virksomhets arbeid med innovative anskaffelser.

Våre partnere

Hva vil det si å være partner i LUP?

Alle våre partnere tilbys individuell oppfølging, strategisk forankring og støtte i det operative arbeidet i en innovativ anskaffelse. Eksempler på bistand vi gir våre partnere kan være hvordan rigge en innovativ anskaffelse, behovskartlegging, dialogaktiviteter, valg av riktig prosedyre og finansiering.

Gjennom partnernettverket tilbyr vi samlinger og webinarer, der vi løfter felles utfordringer innenfor relevante fagområder. På den måten hjelper vi partnerne våre med å lære av hverandre, slik at de får utnyttet egen kapasitet og får mest mulig treffsikre anskaffelser.

Nye partnere blir invitert til egne samlinger for innføring i grunnleggende arbeid med innovative anskaffelser.

Partnerportretter