Dialogkonferanse Smart Digital Eiendomsledelse

Formålet med dialogkonferansen er å presentere samarbeidsgruppen sitt behov og motivere markedet til å utvikle fremtidsrettede løsninger innen «Smart Digital Eiendomsledelse». Samtidig ønsker vi innspill fra markedet på hvordan leverandørene ser for seg at behovene best kan dekkes.

Tidspunkt

Fredag 24. januar 2020 kl. 09:00 - 14:00

Sted

Næringslivets hus, Middelthuns gate 27, 0363 Oslo

Om arrangementet

Bak initiativet står: Nittedal eiendom KF, Rælingen kommune, Forsvarsbygg, Helse Sør-Øst RHF, Oslo kommune, Omsorgsbygg KF, Statsbygg, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Sykehuset Telemark HF, Helse Nord RHF, Norsk Eiendom, buildingSMART, Norsk Kommunalteknisk Forening, Eier- og forvalterforumet, Fylkeskommunalt eiendomsforum, Undervisningsbygg Oslo KF og Nasjonalt program for leverandørutvikling koordinerer initiativet.

Samarbeidsgruppen inviterer til dialogkonferanse med leverandører av løsninger som gjør bygningsinformasjon tilgjengelig og delbar. Gruppen ser etter digitale løsninger som har høy grad av prosessintegrasjon og søker jobbe sammen med næringen for å finne best practice i standardisering av digitale driftsprosesser som gjør alle mest mulig selvhjulpne i arbeidshverdagen.

Påmelding til dialogkonferansen her.

Du kan følge konferansen via streaming mellom kl.09:00-11:00 her: www.videoforweb.no/nho/ 

Dialogkonferansen:
08:30 Registrering & kaffe
09:00 – 09:15 Velkommen v/Nasjonalt program for leverandørutvikling
09:15 – 09:30 Felles behov og joint statement
09:30 – 09:45 Brukerreise
09:45 –10:00 Pause
10:00 – 10:40 Om kommende anskaffelser – her er det markedsmuligheter!
10:40 – 11:00 Andre bransjer har klart det! Inspirasjonsforedrag.
11:00 – 12:00 Lunsj
12:00 – 12:30 Hva er nå-situasjonen?
12:30 – 13:45 Mini-workshop i grupper på bord
13:45 – 14:00 Veien videre i prosessen og takk for i dag.
14:00 – 15:00 Mulighet for å bli igjen i lokalet for 1:1 møter med andre leverandører

Informasjon om prosjektet her.