Markedsdialog: Bedre vannkvalitet i Myklebust sjøbad

Sola kommune ønsker å få en løsning på utfordringen med tilgroing og opphoping av biologisk materialet, og videre øke badevannskvaliteten i Myklebust sjøbad. Hensikten med dialogen er å få kunnskap om det finnes anskaffelsesklare løsninger for å dekke Sola kommunes behov i markedet – eller om det må utvikles.

Tidspunkt

Torsdag 23. mai 2024 kl. 09:00 - 12:00

Sted

Energivegen 7, 4056 Tananger
Innledende befaring på Myklebust sjøbad

Om arrangementet

Via lenken: Dialognotat med invitasjon til markedsdialog.

Dialogen vil være tre-delt:

Del 1, Befaring
23.05.2024 – Kl. 09.00 – 09.45
Hvor: Myklebust sjøbad, Myklebust Havgapet/havveien, 4057 Tananger

Del 2, Felles samling med presentasjon og spørsmål.
23.05.2024 – I etterkant av befaring cirka kl.10.00 – 11.00
Hvor: Energivegen 7, 4056 Tananger

Pause/lunsj. 11.00 – 12.00

Del 3, En-til-en-møter (Varighet maks 30 min per møte)
23.05.2024 – I etterkant av felles samling fra cirka kl. 12.00 til 15.00. (ved mange påmeldinger vil det legges opp til en til en møter påfølgende dag)
Hvor: Energivegen 7, 4056 Tananger

Påmelding:
Innen 16.mai 2024

Meld deg/dere på befaring/fellessamling og én-til-én-møte ved å sende e-post til
kontaktperson nevnt under. Oppgi også antall deltakere ved påmelding.

Møteinnkalling til én-til-én-møte mottas ved påmelding til dette.

Kontaktperson:
Bjarne Sandanger Bjarne.sandanger@sola.kommune.no 46631414