Dialogkonferanse mellom offentlige byggherrer og leverandører i små og mellomstore distriktskommuner i Trøndelag

tirsdag 9. mars 2021

Fra 09:00 til 11:30

Digitalt dialogmøte. Lenke sendes i forkant til påmeldte.

Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) inviterer i samarbeid med KS og NHO Trøndelag til digital dialogkonferanse om byggeprosjekter i små og mellomstore distriktskommuner i Trøndelag.

På dialogkonferansen vil vi sette søkelys på følgende problemstilling:

Hvordan kan vi gjennomføre gode byggeprosjekter i distriktene, og hvordan kan prosjektene bidra til lokal næringsutvikling?

Geografisk nedslagsområde vil være Trøndelag og tilgrensende regioner, som Helgeland, Nordmøre, Nord-Gudbrandsdalen og Nord-Østerdalen.

Målgruppe

Målgruppene for dialogkonferansen er offentlige byggherrer, som kommuner, og leverandørmarkedet. Dette kan dreie seg om leverandører innen for eksempel bygg, elektro, VVS, byggematerialer, maskin og entreprenører. Vi henvender oss spesielt til leverandører i distriktene som kan være aktuelle leverandører til små og mellomstore distriktskommuner i Trøndelag.

Gjennom dialogkonferansen ønsker vi å bidra til:

  • økt kunnskap blant leverandører i distriktene om kommunenes byggeprosjekter og hvilken kompetanse og bistand kommunene ønsker i prosjektene.
  • økt kunnskap om hvordan kommunene tenker om lokalt næringslivs mulighet for deltakelse og utvikling gjennom prosjektene – hvilke bedrifter har vi i vårt lokalsamfunn som kan og vil levere i byggeprosjektet?
  • at leverandører i distriktene kommer til orde med sine ønsker og utfordringer når det gjelder deltakelse i kommunale byggeprosjekter og egen bedriftsutvikling.

Program

09:00

  • Velkommen ved regiondirektør Annikken Kjær Haraldsen, KS Trøndelag og regiondirektør Tord Lien, NHO Trøndelag
  • Innovative anskaffelser og byggeprosjekter v/LUP
  • Erfaringer fra samspill med tidlig involvering som gjennomføringsmodell, en dialog mellom regiondirektør Torgeir Wiig,Veidekke Bygg, ingeniør Arild Hopstad, Stjørdal kommune, og prosjektleder Per Ivar Dahlum, Sel kommune.

09:40 Kommende anskaffelser fra:

  • Leka kommune
  • Verdal kommune
  • Tydal kommune
  • Skaun kommune

Benstrekk

10:10 Gruppearbeid med spørsmål knyttet til problemstillingen (satt sammen av kommuner og leverandører)

11:20 Oppsummering i plenum

11:30 Slutt

Påmelding

Det er gratis å delta.

Det vil være en fordel om flere fra hver kommune eller leverandør deltar. Fra kommunene ser vi gjerne at både bygg- og tjenestesida er representert (helse, skole, kultur etc.).

For spørsmål ta kontakt med:

Innovasjonspådriver Elisabeth Smith