Klimagrunn – dialog og workshop

Etter den første dialogkonferansen om reduksjon av klimagassutslipp ved grunnstabilisering, har Statens vegvesen, Statsbygg og Bane NOR avgrenset problemstillingen til utvikling av ny teknologi for å dokumentere egenskapene til kalksementpeler. Med bedre kunnskap om styrke- og deformasjonsegenskaper kan vi utnytte pelene i mye større grad enn i dag. Vi trenger innspill fra markedet for å stake ut veien videre og for å lage et best mulig konkurransegrunnlag for søkergruppene som skal delta i konkurransen om Innovasjonspartnerskapene for KlimaGrunn.

Tidspunkt

Mandag 18. november 2019 kl. 10:00 - 14:00

Sted

Næringslivets hus, Middelthunsgate 27, Majorstuen, Oslo

Om arrangementet

Statsbygg, Statens vegvesen og Bane NOR har fått 9 millioner i utviklingsmidler fra Innovasjon Norge som leverandørmarkedet skal konkurrere om i et såkalt Innovasjonspartnerskap.

Før konkurransen starter til våren har vi lyst å invitere entreprenører og leverandører av kalksementpeling til et møte med kunnskapsmiljøer innenfor sensorteknologi, dokumentasjons- og målesystemer m.m. for å diskutere utfordringer og muligheter.

Det vi ønsker dialog om, og svar på, er:

  • Er behovet slik vi beskriver det forståelig?
  • Hvilke klima- og miljøgevinster tenker du en løsning på behovet vil kunne gi?
  • Hvor langt unna er markedet en løsning på behovet slik vi beskriver det?
  • Er det mulig å gi et estimat på hva du tror det vil koste å utvikle en slik løsning?
  • Er det mulig å anslå hvor lang tid det vil ta å utvikle en slik løsning?
  • Er det noe som hindrer utviklingen av en slik løsning og hva må til for å overkomme disse hindringene?

Les mer om prosjektet

Last ned programmet

Med deg på her

Se hele utlysningen på Doffin

I tillegg til dialog og workshop tilbyr vi potensielle søkere/søkergrupper et én-til-én møte med prosjektgruppen i etterkant. Les mer om hva vi ønsker å diskutere og hvordan du går frem for å booke et én-til-én møte.