Klimagrunn – dialog og workshop

torsdag 18. november 2021

Fra 10:00 til 14:00

Næringslivets hus, Middelthunsgate 27, Majorstuen, Oslo

Etter den første dialogkonferansen om reduksjon av klimagassutslipp ved grunnstabilisering, har Statens vegvesen, Statsbygg og Bane NOR avgrenset problemstillingen til utvikling av ny teknologi for å dokumentere egenskapene til kalksementpeler. Med bedre kunnskap om styrke- og deformasjonsegenskaper kan vi utnytte pelene i mye større grad enn i dag. Vi trenger innspill fra markedet for å stake ut veien videre og for å lage et best mulig konkurransegrunnlag for søkergruppene som skal delta i konkurransen om Innovasjonspartnerskapene for KlimaGrunn.

Statsbygg, Statens vegvesen og Bane NOR har fått 9 millioner i utviklingsmidler fra Innovasjon Norge som leverandørmarkedet skal konkurrere om i et såkalt Innovasjonspartnerskap.

Før konkurransen starter til våren har vi lyst å invitere entreprenører og leverandører av kalksementpeling til et møte med kunnskapsmiljøer innenfor sensorteknologi, dokumentasjons- og målesystemer m.m. for å diskutere utfordringer og muligheter.

Det vi ønsker dialog om, og svar på, er:

  • Er behovet slik vi beskriver det forståelig?
  • Hvilke klima- og miljøgevinster tenker du en løsning på behovet vil kunne gi?
  • Hvor langt unna er markedet en løsning på behovet slik vi beskriver det?
  • Er det mulig å gi et estimat på hva du tror det vil koste å utvikle en slik løsning?
  • Er det mulig å anslå hvor lang tid det vil ta å utvikle en slik løsning?
  • Er det noe som hindrer utviklingen av en slik løsning og hva må til for å overkomme disse hindringene?

Les mer om prosjektet

Last ned programmet

Med deg på her

Se hele utlysningen på Doffin

I tillegg til dialog og workshop tilbyr vi potensielle søkere/søkergrupper et én-til-én møte med prosjektgruppen i etterkant. Les mer om hva vi ønsker å diskutere og hvordan du går frem for å booke et én-til-én møte.