Dialogkonferanse om 5.generasjons svømmeanlegg

Færder og Tønsberg kommune har inngått et interkommunalt samarbeid om et felles nytt "Generasjon 5"- svømmeanlegg, og har en intensjon om å realisere anlegget så det åpnes senest første halvår 2024. At svømmeanlegget skal være "Generasjon 5" betyr fremtidsrettede tekniske løsninger og stor konverteringsevne fra idrettsarrangement til publikumstilgang. Dialogkonferansen er et ledd i arbeidet med å skaffe seg mer kunnskap om løsninger for, og gjennomføringen av, byggeprosjektet for å oppnå det "Generasjon 5"-svømmeanlegget som Tønsberg og Færder kommune har behov for.

Tidspunkt

Tirsdag 12. november 2019 kl. 09:30 - 12:45

Sted

Rådhuset i Tønsberg, bystyresalen, Seebergs gate, Tønsberg

Om arrangementet

Det er ønskelig å innhente mer kunnskap utfra målsettingene med fokus å disse områdene:

  • Hvilke gjennomføringsmodell og entrepriseform vil være hensiktsmessig for dette prosjektet?
  • Fremtidsrettede tekniske løsninger for alle tekniske anlegg i bygget. Stikkord: optimalt inneklima, lave driftskostnader, energieffektivitet, konverteringsevne
  • Reduksjon av klimagassutslipp for materialer.
  • Miljøvennlig avfallshåndtering i bygge- og driftsfasen.
  • Fossilfri byggeplass/utslippsfri byggeplass

Se vedlagt invitasjon/dialognotat for mer informasjon og agenda for dagen: Invitasjon_til_dialogkonferanse

Se også vedlegg med skisse over ønsket anlegg:  Ønsket bassengtyper

 

Praktisk informasjon:

For påmelding og spørsmål til konferansen kontaktes: therese.borge@tonsberg.kommune.no

Frist for påmelding:  6. november 2019

 

Velkommen til dialog i Tønsberg 12. november!