Bransjedag fylkesvei i Rogaland

Samferdselsavdelingen og Bygg og eiendomsavdelingen, Rogaland fylkeskommune ønsker dialog, diskusjon, samhandling og informasjonsutveksling mellom fylkeskommunen og bransjen.

Tidspunkt

Tirsdag 13. september 2022 kl. 09:00 - 15:30

Sted

Stavanger Forum

Om arrangementet

Sigurd Ur fra Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) er møteleder. Foredragsholderne kommer fra Rogaland fylkeskommune, Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) og Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA).

Program:

  • Velkommen ved fungerende fylkesdirektør Håkon Schwalb og samferdselssjef Stine Haave Åsland
  • Prosjekter i en usikker hverdag – Harald Bøhn og Sigurd Ur inviterer til innspill og dialog.
  • Anskaffelser i Rogaland fylkeskommune – Karianne Mæle Thuestad
  • Innovative anskaffelser – Stig Bang-Andersen, LUP
  • Veien til klimakutt – Rogaland fylkeskommune om mål og tanker, bransjen kommer med sine, og SINTEF orienterer om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser – Ingrid Ebne, Una Myklebust Halvorsen, Arne Aakre, MEF og SINTEF
  • Lunsj
  • Fordeler og ulemper med totalentrepriser – Rogaland fylkeskommune, entreprenørene og Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og Maskinentreprenørenes forbund (MEF) – Åsne Nord-Varhaug, Åsbjørn Søyland, Kjetil H. Ask, Matthias Hundt, Tone Gulliksen og Arne Aakre
  • Mingling
  • Prosjektporteføljer på tvers av Bygg og Eiendomsavdelingen og Samferdselsavdelingen – Rogaland fylkeskommune
  • Drift og vedlikehold av fylkesveinettet, ny byggherre og nye kontrakter

 

Presentasjoner fra dagen

Meld deg på