Webinar om utlysning av 200 millioner til førkommersielle anskaffelser.

onsdag 16. juni 2021

Fra 12:00 til 13:00

Webinar.

Forskningsrådet ønsker velkommen til webinar om årets utlysning av 200 millioner til førkommersielle anskaffelser med søknadsfrist 16. september.

Lenke til webinaret blir sendt til alle påmeldte dagen før.

Påmeldingslenke: https://forskningsradet.pameldingssystem.no/webinar-forkommersielle-anskaffelser

Lenke til utlysningen av støtte ligger her: Inntil 200 millioner til førkommersielle anskaffelser.

Hvem kan søke på disse midlene?

Virksomheter i offentlig sektor, som definert i lenken, kan søke. For enkelte temaer i utlysningen er det flere krav til søkerne. Disse kravene ligger under beskrivelsen av de respektive temaområdene.