Regionalt forskningsfond Hovedstaden: Informasjonsmøte

Regionalt forskningsfond Hovedstaden: Informasjonsmøte – utlysninger til forprosjekt med søknadsfrist 8. november 2019

Tidspunkt

Tirsdag 29. oktober 2019 kl. 10:00 - 12:00

Sted

Oslo sentrum

Om arrangementet

Utlysningen er tilgjengelig på nettside: https://www.regionaleforskningsfond.no/hovedstaden/utlysninger/

Målgruppen for møtet er potensielle søkere til forprosjektmidler til søknadsfrist 8. november 2019.

Regionale Forskningsfond Hovedstaden vil i møtet gjennomgå formål og kriterier for utlysningen, samt hvordan skrive en god søknad. De vil også gjennomgå typiske avslags- og avvisningsgrunner for søknader, slik at dere har en økt sannsynlighet for å motta støtte.

Formålet med utlysningene er å løse regionale samfunnsutfordringer og å skape næringsutvikling gjennom samarbeid mellom kommunal/fylkeskommunal sektor, privat næringsliv og FoU-miljøer.

De tematiske områdene for utlysningen er:

  • EdTech-løsninger for kommunal og fylkeskommunal sektor
  • IKT for smarte regioner
  • Bioøkonomi/bioteknologi
  • Samferdsel
  • Vann og avløp
  • Velferdsteknologi

Hvem kan søke:

  • Bedriftsprosjekter: Små og mellomstore private bedrifter med registrert forretningsadresse i Oslo eller Akershus.
    Offentlig aktør skal være aktivt deltakende i prosjektet.
  • Offentlige prosjekter: Oslo kommune og kommuner i Akershus, Akershus fylkeskommune, Interkommunale fagetater / -selskaper i Oslo og Akershus

Økonomiske rammer

Fondsstyret har satt av inntil 8 millioner kroner til forprosjekter for denne utlysningen.

Max støttebeløp:

Forprosjekt – Offentlig, inntil kr 750.000 i støtte

Forprosjekt for bedrifter, inntil kr 500 000 i støtte.

Vi følger regelverket for statsstøtte til bedrifter i henhold til gjeldende EØS-direktiver.

Påmelding sendes til arild.klingsheim@afk.no