Dialogkonferanse – Smartere Transport

Nordland fylkeskommune sammen med Bodø kommune, Avinor og Nasjonalt Program for Leverandørutvikling inviterer til Dialogkonferanse om Smartere Transport.
Nordland Fylkeskommune vant i juni 2018 hovedpremien på 50 millioner kroner i den nasjonale konkurransen Smartere Transport. Fylkeskommunes bidrag, «Smartere Transport Bodø», har som mål å redusere klimautslipp ved å endre reisevaner. Målet er å tilby en sømløs reiseopplevelse og gi publikum tilgang til informasjon og tjenester som bidrar til mer effektiv transport.

Tidspunkt

Onsdag 24. april 2019 kl. 10:00 - 16:00

Sted

Radisson BLU hotell Bodø

Om arrangementet

Smartere Transport Bodø er et prosjekt med fire samarbeidspartnere. Nordland fylkeskommune er prosjekteier og samarbeider med Bodø kommune, Telenor og Avinor. Prosjektet skal teste, pilotere og prøve ut nye løsninger for å finne fremtidens mobilitetsløsninger i en «vanlig norsk by». Grunntanken i prosjektet er at helhetlige løsninger skaper varig endring. Prosjektet har mange ulike delprosjekt. På denne leverandørkonferansen vil de presentere noen områder de ønsker innspill på fra leverandørene.

 

Formålet med dialogkonferansen er å få innspill fra leverandørene på hvordan Smartere Transport Bodø kan nå målsettingene som beskrevet på en best mulig måte.
På bakgrunn av denne åpne dialogkonferansen inviteres leverandører til å komme med ideer og forslag til hvordan vi best kan løse behovene. Målet er å få mest mulig kunnskap om mulighetsrommet og alternative løsninger som både finnes og som må utvikles.
Behovet er å gi et sømløst transporttilbud til innbyggere og besøkende i Bodø. For å få til dette trenger vi nye løsninger for både infrastruktur, innsikt og kunnskap, og nye mobilitetsløsninger.

Målet er å få mest mulig kunnskap om løsninger som finnes i markedet og utforske mulighetene i samspill med markedet på områdene hvor det ikke finnes anskaffelsesklare løsninger.

Fokusområdene for dialogen er:

Innsikt i klima og miljø
Det er utviklet et klimadashboard hvor data fra ulike kilder skal samles. Dette skal bidra til å gi beslutningstakere bedre tilgang til informasjon. I neste omgang er det ønskelig å tilby dette på individnivå hvor enkeltpersonen kan se hvordan deres valg i hverdagen påvirker miljøet.

Aktørene har et behov for å øke tilfanget av miljødata i sanntid, som data om luftkvalitet, trafikkdata, utnyttelse av parkeringskapasitet m.v.

Grunnmur som muliggjør utvikling av ny teknologi
Det er behov for en arkitektur for å samordne data fra dagens og fremtidens digitale systemer som blant annet billettering, ruteplanlegging, flåtestyring mm. Målsetningen er å åpne opp for nye muligheter som vil føre til en enklere og sømløs hverdag for oss, samarbeidspartnere og brukere som benytter tjenesten.

Muligheter det på sikt ønskes utforsket:
Kundereise (Sluttbruker): Hanne skal til en øy fra kjøpesenter. Hun må benytte seg av buss, sykkel og båt. Hanne skal kunne booke en samlet reise for alle reiseformer, samtidig som hun skal kunne benytte samme id-løsning på alle transportetapper.
Kundereise (Fylkeskommunen): Vi skal vite kapasitetsutnyttelse på våre transportmidler og flyten av mennesker mellom ulike transportetapper. Samtidig skal vi kunne registrere betalingsinformasjon for dem som ikke har en bruker-id, og det skal sikres at relevant aktør mottar betaling.

Mobilitetsløsninger
Fylkeskommunens antakelse er at privatbilen i dag representere en fleksibilitet og frihet som tradisjonell kollektivløsninger ikke kan konkurrere med. Med flere typer løsninger vil dette konkurransefortrinnet gradvis forsvinne. Formålet med denne delen av dialogkonferansen er at både leverandører og særlig Nordland fylkeskommune og Bodø kommune skal få innsikt i hva som skjer i mobilitetsmarkedet og da spesifikt innenfor området kombinert mobilitet.

Smartere Transport Bodø mener at kollektivtrafikken må ses i et større perspektiv. Delingsøkonomi, ny teknologi og endrede vaner vil bidra til at det utvikles løsninger som kombinerer massetransport med individuelle, skreddersydde løsninger. En viktig faktor for å få til dette er godt samarbeid med, og god kunnskap om, øvrige mobilitetsaktører i markedet.

Speed date
Prosjektet ønsker å bidra til verdiskaping og etablering av arbeidsplasser. Det er et ønske å utvikle nye produkter og tjenester som kan eksporteres internasjonalt. I et eget Innovasjonsrom er det et ønske om å samle en blanding av små gründere og større etablerte leverandører.
Kanskje dere sammen kan finne helt nye løsninger som sammen svarer bedre på konkurransen som vil komme i etterkant av konferansen?
Til denne sesjonen kreves egen påmelding, send mail til mbs@bodo.kommune.no innen 12.april for påmelding eller om du ønsker mer informasjon om Innovasjonsrommet.

Tidsplan (tentativ):
12. april          Frist for påmelding Dialogkonferanse
24. april         Dialogkonferanse
7. mai             Tilbakemelding til deltakere på videre fremdrift

Program for dagen (tentativt):
10:00 – 10:30 Registrering & kaffe
10:30 – 10:45 Gjennomgang av dagen – målsetting, leverandørdialog og forventninger til interessentene i dialogfasen v/ Prosjektleder Maiken Nilsen Stensaker Nasjonalt Program for Leverandørutvikling
10:45 – 11:00 Om prosjektet v/prosjektleder Siri Vasshaug
11:0 – 11:15 Spørsmål og innspill i plenum
11:15 – 11:30 Videre organisering av dagen v/ Siri Vasshaug, Nfk, Matchmaking v/ Marianne Bahr Simonsen, Bodø kommune, Dialog og diskusjon om oppdragsgivers problemstillinger og konkrete utfordringer. Spørsmål og svar.
11:30 – 12:15 Lunsj – leverandørene gis anledning til å snakke sammen
12:15 – 13:15 Presentasjon av behov for mobilitetsløsninger – 30 min
Åpen diskusjon – tilbakemeldinger fra leverandører – 30 min
13:15 – 14:15 Presentasjon av behov for sensorikk for sanntidsinformasjon om klima og miljø – 30 min Åpen diskusjon – tilbakemeldinger fra leverandører – 30 min
14:15 – 15:15 Presentasjon av behov for digital infrastruktur – 30 min Åpen diskusjon – tilbakemeldinger fra leverandører – 30 min
12.15-15.15 Parallelt foregår speed dating mellom leverandører på Innovasjonsrommet Send epost til mbs@bodo.kommune.no om du ønsker å delta her.
15:15 – 15:30 Veien videre i prosessen – oppsummering i plenum

Dialogkonferansen og innspillene som kommer opp under dialogkonferansen vil bli benyttet som et grunnlag for å utforme konkurransegrunnlag, og til å vurdere hvilke fremgangsmåter som er best egnet for å anskaffe den beste løsningen for å dekke behovet.

Konferansen er åpne for alle interessenter.

Fylkeskommunen dekker dagpakke for påmeldte.

Påmelding gjøres i fylkeskommunens kurs-og konferanseverktøy her.

Prosjektet ber om at det i påmeldingen opplyses om navn, firma og kontaktinformasjon (mobil og e-postadresse).

For mer info om prosjektet se: www.smarteretransportbodo.no – her kan du lese søknaden i sin helhet.

Dersom du har spørsmål kontakt Maiken Nilsen Stensaker  maiken.stensaker@nho.no / tlf. 476 24 483

Velkommen!