Dialogkonferanse: Nye lokalsamfunnsmodeller

KS PRI inviterer til digital dialogkonferanse i forbindelse med prosjektet «Nye lokalsamfunnsmodeller». KS PRI har behov for bistand til metodeutvikling og gjennomføring av medvirkningsprosesser, hvor målet er å utvikle alternative lokalsamfunnsmodeller.

Tidspunkt

Fredag 16. august 2024 kl. 13:30 - 15:00

Sted

Digitalt - Teams

Om arrangementet

KS PRI ønsker å bruke innovativ anskaffelsesmetodikk som legger opp til samspill mellom offentlige virksomgeter og leverandører. Kjernen i samspillet er dialog i forkant av konkurransen. Formålet med dialogen er å få ideer og innspill fra markedet til alternative og innovative måter å dekke oppdragsgivers behov på. Innspillene oppdragsgiver mottar gjennom dialogen vil i etterkant danne grunnlaget for den endelige utformingen av konkurransegrunnlaget. KS PRI samarbeider med LUP i denne anskaffelsen.

Leverandørdialogen kunngjøres på Doffin og består av et dialogmøte med påfølgende mulighet for en-til-en møter. KS PRI inviterer til påfølgende valgfrie én-til-én-møter 19. august på bakgrunn av først-til-mølla-prinsippet. Det er rom for fem en til en-møter. Ved stor interesse gis det anledning til å komme med skriftlige innspill i etterkant av dialogmøtet.

Forretningssensitiv informasjon som deles i møtene vil behandles konfidensielt. De individuelle samtalene vil bli benyttet blant annet som grunnlag for å utvikle endelig konkurransegrunnlag. Deltakelse i dialogaktivitetene er ikke en forutsetning for å kunne delta i den påfølgende konkurransen.

Utlysning i doffin

Påmelding

Påmelding skjer innen 12. august kl. 12.00 via e-post. Teams-lenke vil bli sendt til alle påmeldte dagen før dialogmøtet. Ønske om en til en møte i etterkant av dialogen gis i påmeldingen. Hver interessent kan stille med inntil to personer. Påmelding og / eller eventuelle spørsmål til anskaffelsen kan formidles til KS PRIs kontaktperson:

Målgruppe

KS PRI ønsker dialog med innovative virksomheter og fagmiljøer som kan bidra til å nå målet om å utvikle bilder/beskrivelser av radikalt annerledes måter å organisere samfunnet på.

Foreløpig program (13:30-15:00)

  • Velkommen
  • Om prosjektet og behovet
  • Rammebetingelser og forutsetninger
  • Spørsmål og tilbakemelding (Menti)
  • Oppsummering og veien videre
Meld deg på