Innovasjon og omstilling gjennom offentlig – privat samarbeid

Offentlig - privat samarbeid er en forutsetning om vi skal klare å løse de utfordringene vi står ovenfor. Bli med på vårt casebaserte seminar der vi vil vise frem de gode eksemplene.

Arrangører:
StartOff, Norinnova, Innovasjon Norge og LUP

Tidspunkt

Tirsdag 24. januar 2023 kl. 11:30 - 14:30

Sted

Norinnova

Om arrangementet

Offentlig – privat samarbeid er en katalysator for innovasjon og bærekraftig samfunnsutvikling. Ved at det offentlige definerer behov og utfordringer så får næringslivet mulighet til å utvikle løsninger.

Under seminaret vil vi blant annet få møte:

  • Troms og Finnmark fylkeskommune som har fått hjelp til å innhente detaljerte transportdata, og en løsning for deteksjon og varsling av skred over vei.
  • Sykehusinnkjøp som vil fortelle om forprosjektet de gjennomfører i lag med Helgelandsykehuset for utviklingen av fremtidens grønne ambulansebåt.
  • Start up’ene CTD og UNIFRACTAL som leverer løsninger til offentlig sektor
  • StartOff, LUP, Innovasjon Norge og Norinnova og mange flere.
  • Det blir også en spennende paneldebatt med offentlig og private aktører

Bli med på vårt casebaserte seminar der vi vil vise frem gode eksempler på hvordan andre har fått det til.
Mer informasjon og endelig agenda kommer i starten på januar!

Velkommen!

 

 

 

 

Meld deg på