Dialogkonferanse om hvordan Rogaland fylkeskommune kan redusere CO2-utslipp i byggefasen av nytt fylkeshus

Formålet med dialogkonferansen er å presentere Rogaland fylkeskommune sitt behov og motivere markedet til å utvikle fremtidsrettede løsninger. Samtidig ønsker Rogaland fylkeskommune innspill fra markedet på hvordan leverandørene ser for seg at behovene best kan dekkes.

Tidspunkt

Tirsdag 7. november 2023 kl. 09:00 - 11:00

Sted

Digitalt

Om arrangementet

Utviklingsplan for Rogaland – Regional planstrategi 2021-2024 slår fast at kommuner og fylkeskommuner må legge til rette for overgangen til lavutslippssamfunnet. Rogaland skal ta sin andel av nasjonale klimakutt, og Rogaland fylkeskommune ønsker å redusere klimagassutslipp fra fylkeskommunens virksomhet og aktiviteter med 55 prosent innen 2030, sammenlignet med 2020-nivå. I Norge er bygge- og anleggsnæringen ansvarlig for mer enn 10 av landets totale klimagassutslipp. Fylkeskommunens eiendomsstrategi 2023-2026 slår fast at utslippsfri byggeplass skal tilstrebes i byggeprosjekter. 

Rogaland fylkeskommune ønsker med denne dialogkonferansen å få innspill fra entreprenører slik at de kan sette realistiske, men ambisiøse miljøkrav i dette prosjektet.

Last ned mer informasjon om prosjektet samt invitasjon til dialogkonferansen.

Se også veiledende kunngjøring på DOFFIN.

For spørsmål til konferansen kontaktes:
karianne.thuestad@rogfk.no, Tlf: 91 16 27 39 

Meld deg på