Om LUP

Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) hjelper kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter med å gjennomføre innovative anskaffelser. Vi er innovasjonspådrivere og eksperter på hvordan man gjennomfører innovative anskaffelser fra forberedende fase til prosjektgjennomføring.

Ved å utfordre markedet og la leverandører vise hva som er mulig å få til, får det offentlige bedre løsninger, mer effektive tjenester og mer for pengene. Innbyggerne får bedre produkter og tjenester, og samtidig lokal og nasjonal næringsvekst.

I en innovativ anskaffelse går man i dialog med markedet før anskaffelsen, formidler behovet og overlater løsningen til leverandørene.

I en vanlig anskaffelse beskriver man gjerne hvordan ønsket løsning skal være, men da blir resultatet gjerne det samme som før.

 

Når det offentlige kjøper inn for over 740 milliarder kroner hvert år, er det av avgjørende betydning for resten av samfunnet hvordan disse pengene blir brukt. I LUP jobber vi for at en en større andel av disse midlene skal brukes til å finne smartere løsninger, fordi innovasjon gjør oss bedre rustet til å håndtere morgendagens utfordringer.

Siden 2010 har LUP bistått i over 500 innovative offentlige anskaffelser. Her er noen eksempler på geniale løsninger som er blitt til:

 

Styringsgruppe

Medlemmer i styringsgruppen innehar styrevervet på vegne av arbeidsgiver.

NHO
Per Øyvind Langeland – Leder av styringsgruppen,
per.oyvind.langeland@nho.no

Ingvild Strand von Krogh,
ivks@nho.no


KS
Kristin Weidemann Wieland,
kristin.weidemann.wieland@ks.no

Anne Romsaas,
anne.romsaas@ks.no


Innovasjon Norge
Jorunn Birgitte Gjessing-Johnrud,
jorunn.birgitte.gjessing-johnrud@innovasjonnorge.no

Ketil Lundgaard,
ketil.lundgaard@innovasjonnorge.no


Forskningsrådet
Ole Johan Borge,
ojb@forskningsradet.no

Anila Nauni,
ann@forskningsradet.no


Leverandørutviklingsprogrammet (LUP)
Ingebjørg Harto – Daglig leder
Ingebjorg.harto@lup.no

Lena Faljord – Styresekretær
lena.faljord@lup.no