Om oss

Leverandørutviklingsprogrammets oppgave er å øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser. Innovative anskaffelser handler om å utnytte mulighetene som ligger i anskaffelsesregelverket og virkemiddelapparatet til å kjøpe bedre produkter og tjenester. Formålet er bedre og mer effektive tjenester, næringsvekst og lavere utslipp.

Nasjonalt program for leverandørutvikling er en pådriver for at statlige og kommunale virksomheter skal skape innovasjon gjennom sine anskaffelser

NHO, KS, DFØ, Innovasjon Norge og Forskningsrådet er programansvarlige og NHO har prosjektlederansvaret gjennom et sekretariat.

Siden starten i 2010 har programmet bistått kommunale og statlige virksomheter med over 150 innkjøp og utviklet metoden for innovative offentlige anskaffelser. Fram til 2019 skal programmet sørge for at flere offentlige virksomheter tar i bruk og innarbeider innovative anskaffelser som varig praksis.

Tre grunnleggende forutsetninger har gjort at programmet har kunnet skape disse resultatene:

  • Det likeverdige samarbeidet mellom stat, kommune og næringsliv har gitt programmet sterk legitimitet.
  • Programmet har fått lov til å løpe i front og vise vei
  • Alt har vært basert på konkrete innkjøp som stat og kommune uansett skulle gjennomføre.

Dette har gitt innovasjoner hos næringslivet, som har bidratt til å modernisere stat og kommune.

Eiere

NHO
KS
DFØ
INNOVASJON NORGE
FORSKNINGSRÅDET

Styringsgruppe

Medlemmer i styringsgruppen innehar styrevervet på vegne av arbeidsgiver.

NHO
Per Øyvind Langeland – Styreleder, per.oyvind.langeland@nho.no
Lasse Billington, lasse.billington@nho.no

KS
Kristin Weidemann Wieland, kristin.weidemann.wieland@ks.no
Anne Romsaas, anne.romsaas@ks.no

DFØ
Dag Strømsnes, dag.stromsnes@digdir.no
Marit Holter- Sørensen, marit.holter-sorensen@digdir.no

Innovasjon Norge
Ketil Lundgaard, ketil.lundgaard@innovasjonnorge.no
Jorunn Birgitte Gjessing-Johnrud, jorunn.birgitte.gjessing-johnrud@innovasjonnorge.no

Forskningsrådet
John Vigrestad, jvi@forskningsradet.no
Vidar Sørhus, vso@forskningsradet.no

Nasjonalt program for leverandørutvikling
Per Harbø – Programleder, per.harbo@nho.no
Lena Faljord, Styresekretær, lena.faljord@nho.no

Partnere i programmet

Kommunal- og moderniseringsdepartmentet
Helse- og omsorgsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Statsbygg
Forsvarsbygg
Statens Vegvesen
Nye Veier AS

NTNU
Sykehusinnkjøp
NAV
Bane NOR
Avinor
Skatteetaten
Helse Sør-Øst
Kystverket
Oslo kommune
Undervisningsbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Bergen kommune
Stavanger kommune
Kristiansand kommune
Bærum kommune

Trondheim kommune
Lillestrøm kommune
Lørenskog kommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Viken fylkeskommune
Trøndelag fylkeskommune
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune

Målgruppen er statlige virksomheter, kommuner, leverandører og bransjeforeninger, i tillegg til aktører som skal fremme innovasjon, samt utviklings-/FoU-aktører.